App All in one Gestures - Điều khiển điện thoại bằng cách vuốt trên màn hình cho Android

App All in one Gestures - Điều khiển điện thoại bằng cách vuốt trên màn hình cho Android
Tất cả trong một cử chỉ cho phép bạn ẩn các phím mềm, và điều khiển thiết bị của bạn bằng những cử chỉ đơn giản. Chỉ cần trượt ngón tay của bạn trên màn hình, và các hành động mà bạn muốn sẽ được thực hiện.

【Gestures hỗ trợ】
• Vuốt từ cạnh.
• Double tap trên thanh trạng thái.
• Long nhấn vào các phím vật lý (cho Android 4.3+).
• Chuột hoặc bút stylus (S Pen) cũng được hỗ trợ.

【Actions hỗ trợ】
• Home, Back, Apps gần đây, Screen Off, Chế độ Immersive, vv
• Khởi động một ứng dụng hoặc một phím tắt.

*** Đối với Android 5.0 người sử dụng mà không cần root ***
Trên Android 5.0, nó có thể kích hoạt chế độ Immersive với sự hỗ trợ bàn phím. Một hướng dẫn có thể được tìm thấy ở đây: http://tinyurl.com/ow83t7f

No comments:

Post a Comment

Adbox