[eBook] Graphic Design: The New Basics - Thiết kế Đồ họa: Những khái niệm cơ bản mới - Tái bản lần 2

[eBook] Graphic Design: The New Basics - Thiết kế Đồ họa: Những khái niệm cơ bản mới - Tái bản lần 2, có điều chỉnh và mở rộng.
- Xuất bản ngày 14/7/2015.
- Tác giả: Ellen Lupton (Author), Jennifer Cole Phillips (Author).
- Sách dày 264 trang.
- 1 file PDF + 1 file ePUB
Cuốn sách giải thích các khái niệm quan trọng của ngôn ngữ hình ảnh phục vụ cho bất kỳ công việc thiết kế nào, từ logo hay 1 đầu thư cho tới một trang web phức tạp. Thông qua các hình ảnh và bình luận ngắn gọn, sinh viên và các chuyên gia sẽ được khám phá những yếu tố chính của thiết kế hai chiều, chẳng hạn như điểm, đường thẳng, mặt phẳng, quy mô, hệ thống phân cấp, các lớp ...
Bản cập nhật này thay thế sáu mươi bốn trang của bản gốc với nội dung mới, bao gồm cả Typography, làm việc với hệ thống Grids và Màu sắc...
Đặc biệt, sách rất cần thiết cho các bạn đam mê thiết kế đồ họa mà không muốn qua trường lớp. Sách chất lượng tốt, các bạn có thể in ra để đọc. Tuyệt đối ko được thương mại hóa.
-----------------
Link: http://goo.gl/kglgzS
Pass: facebook.com/utut.tv
Nguồn: facebook.com/utut.tv
-----------------
PS: Ko phải phần chính của Gr, nhưng trong đây có nhiều bạn làm thiết kế đồ họa Biểu tượng cảm xúc grin

2 comments:

Adbox