Windows 7 8.1 10 AIO 3 in 1 update mới nhất (x86)

Windows 7 8.1 10 AIO 3 in 1 update mới nhất (x86) Windows 7 8.1 10 AIO 3 in 1 update mới nhất (x86) Windows 7 8.1 10 AIO 3 in 1 update mới nhất (x86) Windows 7 8.1 10 AIO 3 in 1 update mới nhất (x86) Windows 7 8.1 10 AIO 3 in 1 update mới nhất (x86) Windows 7 8.1 10 AIO 3 in 1 update mới nhất (x86)
Windows 7 8.1 10 AIO 3 in 1 update mới nhất
ISO maker by Nguyễn Tuấn
- Windows 10 Pro Build 10586 32 bit
- Windows 8.1 Pro with update 3 32 bit
- Windows 7 Ultimate sp1 32 bit
Tất cả win đều được update hotfix mới nhất tháng 11
Win 7 tích hợp thêm ie 11
File name: Win7.8.1.10AIO3.1X86.en-US.Nov2015_Nguyen Tuan

[dl] https://www.fshare.vn/file/O7OJF8JRZFSF[/dl]
Size: 6.9 GB

Vào http://linksvip.net/ để get link tốc độ cao

No comments:

Post a Comment

Adbox