Windows 7 8.1 10 AIO 3 in 1 update mới nhất (x64)

Windows 7 8.1 10 AIO 3 in 1 update mới nhất (x64) Windows 7 8.1 10 AIO 3 in 1 update mới nhất (x64) Windows 7 8.1 10 AIO 3 in 1 update mới nhất (x64) Windows 7 8.1 10 AIO 3 in 1 update mới nhất (x64) Windows 7 8.1 10 AIO 3 in 1 update mới nhất (x64) Windows 7 8.1 10 AIO 3 in 1 update mới nhất (x64)

Windows 7 8.1 10 AIO 3 in 1 update mới nhất
ISO maker by Nguyễn Tuấn
- Windows 10 Pro Build 10586 64 bit
- Windows 8.1 Pro with update 3 64 bit
- Windows 7 Ultimate sp1 64 bit
Tất cả win đều được update hotfix mới nhất tháng 11
Win 7 tích hợp thêm ie 11
File name: Win7.8.1.10AIO3.1X64.en-US.Nov2015_Nguyen Tuan
Size: 9.37 GB

[dl] https://www.fshare.vn/file/LU61CFRD8QRD [/dl]
Vào http://linksvip.net/ để get link tốc độ cao

No comments:

Post a Comment

Adbox