Zalo mod Đọc Bình Luận của người lạ - by TNS

Zalo mod Đọc Bình Luận của người lạ - by TNS
Zalo mod Đọc Bình Luận của người lạ - by TNSZalo mod Đọc Bình Luận của người lạ - by TNSZalo mod Đọc Bình Luận của người lạ - by TNSZalo mod Đọc Bình Luận của người lạ - by TNSZalo mod Đọc Bình Luận của người lạ - by TNS
Xin lấy vd của 1 bác trên fb
->->Ưu điểm
Đọc được tin nhắn của người là trên tường bạn bè
->->Nhược điểm
Đăng nhập bằng mã xác nhận nên sđt phải còn đang xài mới dùng được bản này
Một số chức năng bản cũ này chưa hoàn thiện :D
[dl]https://drive.google.com/file/d/0B9-MBdpyvQKed1lPU1QtYThGR3M/view?usp=sharing[/dl]

No comments:

Post a Comment

Adbox