App tạo Thời khóa biểu by Dũng cho Android

UCCW: [dl]https://play.google.com/store/apps/details?id=in.vineetsirohi.customwidget[/dl]
Nova Launcher( Để tùy biến widget hiệu quả nhất ):[dl]https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teslacoilsw.launcher[/dl]
Thời khóa biểu by Dũng: [dl]https://drive.google.com/file/d/0B47qvkdzLc0OVnhEdUtJZlBoUWs/view?usp=docslist_api[/dl]


Tải về, ấn vào file đã tải, mở bằng " Open uzip (UCCW) "
Đặt widget và thưởng thức
App tạo Thời khóa biểu by Dũng, tạo thời khóa biểu cho Android, tkb android

No comments:

Post a Comment

Adbox