[Hướng dẫn] Làm ảnh người hóa thú cho Android

[Hướng dẫn] Làm ảnh người hóa thú cho Android, Ứng dụng làm ảnh người hóa thú cho Android [Hướng dẫn] Làm ảnh người hóa thú cho Android, Ứng dụng làm ảnh người hóa thú cho Android [Hướng dẫn] Làm ảnh người hóa thú cho Android, Ứng dụng làm ảnh người hóa thú cho Android [Hướng dẫn] Làm ảnh người hóa thú cho Android, Ứng dụng làm ảnh người hóa thú cho Android [Hướng dẫn] Làm ảnh người hóa thú cho Android, Ứng dụng làm ảnh người hóa thú cho Android [Hướng dẫn] Làm ảnh người hóa thú cho Android, Ứng dụng làm ảnh người hóa thú cho Android
[Hướng dẫn] Làm ảnh người hóa thú cho Android, Ứng dụng làm ảnh người hóa thú cho Android [Hướng dẫn] Làm ảnh người hóa thú cho Android, Ứng dụng làm ảnh người hóa thú cho Android [Hướng dẫn] Làm ảnh người hóa thú cho Android, Ứng dụng làm ảnh người hóa thú cho Android [Hướng dẫn] Làm ảnh người hóa thú cho Android, Ứng dụng làm ảnh người hóa thú cho Android [Hướng dẫn] Làm ảnh người hóa thú cho Android, Ứng dụng làm ảnh người hóa thú cho Android [Hướng dẫn] Làm ảnh người hóa thú cho Android, Ứng dụng làm ảnh người hóa thú cho Android


[Hướng dẫn] Làm ảnh người hóa thú cho Android, Ứng dụng làm ảnh người hóa thú cho Android [Hướng dẫn] Làm ảnh người hóa thú cho Android, Ứng dụng làm ảnh người hóa thú cho Android [Hướng dẫn] Làm ảnh người hóa thú cho Android, Ứng dụng làm ảnh người hóa thú cho Android [Hướng dẫn] Làm ảnh người hóa thú cho Android, Ứng dụng làm ảnh người hóa thú cho Android [Hướng dẫn] Làm ảnh người hóa thú cho Android, Ứng dụng làm ảnh người hóa thú cho Android [Hướng dẫn] Làm ảnh người hóa thú cho Android, Ứng dụng làm ảnh người hóa thú cho Android

[Hướng dẫn] Làm ảnh người hóa thú cho Android, Ứng dụng làm ảnh người hóa thú cho Android [Hướng dẫn] Làm ảnh người hóa thú cho Android, Ứng dụng làm ảnh người hóa thú cho Android [Hướng dẫn] Làm ảnh người hóa thú cho Android, Ứng dụng làm ảnh người hóa thú cho Android [Hướng dẫn] Làm ảnh người hóa thú cho Android, Ứng dụng làm ảnh người hóa thú cho Android [Hướng dẫn] Làm ảnh người hóa thú cho Android, Ứng dụng làm ảnh người hóa thú cho Android [Hướng dẫn] Làm ảnh người hóa thú cho Android, Ứng dụng làm ảnh người hóa thú cho Android

[Hướng dẫn] Làm ảnh người hóa thú cho Android, Ứng dụng làm ảnh người hóa thú cho Android [Hướng dẫn] Làm ảnh người hóa thú cho Android, Ứng dụng làm ảnh người hóa thú cho Android [Hướng dẫn] Làm ảnh người hóa thú cho Android, Ứng dụng làm ảnh người hóa thú cho Android [Hướng dẫn] Làm ảnh người hóa thú cho Android, Ứng dụng làm ảnh người hóa thú cho Android [Hướng dẫn] Làm ảnh người hóa thú cho Android, Ứng dụng làm ảnh người hóa thú cho Android [Hướng dẫn] Làm ảnh người hóa thú cho Android, Ứng dụng làm ảnh người hóa thú cho Android

Hướng dẫn làm cái ảnh như thế này!
+Chỉ cần dùng 2 app siêu nhẹ
+Chỉ cần quăng ảnh vào và ấn ấn mấy cái
+Có thể biến hình thành hàng chục con vật các kiểu con đà điểu =))

Mình nói luôn là cái Zooface mấy bạn up ở dưới chỉ tạo ảnh động gif thôi nhé, để làm ảnh như mình post phải dùng thêm một ứng dụng nữa.
Link tải:
Zooface: [dl]http://appvn.com/android/details?id=com.ster.animal.morph[/dl]
Picsart: [dl]http://appvn.com/android/details?id=com.picsart.studio[/dl]

Hướng dẫn sử dụng:
1. Mở Zooface
2. Chọn ảnh (hoặc Chụp ảnh mới)
3. Lựa chọn khuôn mặt
4. Chọn ảnh con vật để biến hình (Ở bước này các bạn có thể chọn hình có sẵn hoặc dùng ảnh của các bạn tự chụp)
5. Ấn Play và chạm vào màn hình để Pause rồi lưu lại từng khung hình biến hóa6. Mở Picsart chọn Collage→ Grid → Fb Cover (851x315) Chọn grid có 3 ảnh dọc (Picsart đang lỗi, thực ra cái này là có 4 ảnh, bạn chòn phần 4 ảnh dọc thì nó lại ra 4 ảnh xếp vuông)
7. Lưu và share


No comments:

Post a Comment

Adbox