Cách vào Facebook (FB) khi bị các nhà mạng chặn (VIETTEL, VINA, MOBI, VNPT, FPT) cho Android và IOS (iPhone, iPad)

Hổm giờ các nhà mạng liên tục chặn FB khiến các bạn kết nối với nhau rất khó mà không biết cách nào, nên hôm nay viết bài viết này hướng dẫn các bạn làm cực kì đơn giản để vào facebook cho Android và iOS
Theo mình Android thì cách vào bằng UC là nhanh gọn lẹ nhất, còn IOS thì UC luôn vì quá đơn giản mà không cần làm gì ngoài tải app! UC bá thật :v

Còn các bạn không muốn cài app thứ 3 nào vào máy thì có thể tải app DNS Changer (no root 3G/WiFi) chỉ cần vào app và chọn Google DNS xong chọn START là xong! Khởi động lại 3G/WIFI là vào FB Messenger bình thường ngay :))
Cách vào Facebook (FB) khi bị các nhà mạng chặn (VIETTEL, FPT, VNPT, MOBI, VINA) cho Android và IOS (iPhone, iPad
)
Dưới đây là các ứng dụng (app) dùng cho Android lẫn iPhone, iPad mình cập nhật link cụ thể cho các bạn dễ tải (hoặc tìm tên trên CH Play/ Apps Store)
1. Các trình duyệt hỗ trợ truy cập Facebook
UC MINI  dành cho Android 
Cách vào Facebook (FB) khi bị các nhà mạng chăn (VIETTEL, FPT, VNPT, MOBI, VINA) cho Android và IOS (iPhone, iPad) Cách vào Facebook (FB) khi bị các nhà mạng chăn (VIETTEL, FPT, VNPT, MOBI, VINA) cho Android và IOS (iPhone, iPad) Cách vào Facebook (FB) khi bị các nhà mạng chăn (VIETTEL, FPT, VNPT, MOBI, VINA) cho Android và IOS (iPhone, iPad) Cách vào Facebook (FB) khi bị các nhà mạng chăn (VIETTEL, FPT, VNPT, MOBI, VINA) cho Android và IOS (iPhone, iPad) Cách vào Facebook (FB) khi bị các nhà mạng chăn (VIETTEL, FPT, VNPT, MOBI, VINA) cho Android và IOS (iPhone, iPad) Cách vào Facebook (FB) khi bị các nhà mạng chăn (VIETTEL, FPT, VNPT, MOBI, VINA) cho Android và IOS (iPhone, iPad)
LINK CH PLAY : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.uc.browser.en
LINK FILE APK: https://apkpure.com/store/apps/details?id=com.uc.browser.en
LINK FILE APK mirror: https://apps.evozi.com/apk-downloader/?id=com.uc.browser.en
LINK IOS:


UC BROWSER  dành cho Android  dành cho iPhone iPad 
Cách vào Facebook (FB) khi bị các nhà mạng chăn (VIETTEL, FPT, VNPT, MOBI, VINA) cho Android và IOS (iPhone, iPad) Cách vào Facebook (FB) khi bị các nhà mạng chăn (VIETTEL, FPT, VNPT, MOBI, VINA) cho Android và IOS (iPhone, iPad) Cách vào Facebook (FB) khi bị các nhà mạng chăn (VIETTEL, FPT, VNPT, MOBI, VINA) cho Android và IOS (iPhone, iPad) Cách vào Facebook (FB) khi bị các nhà mạng chăn (VIETTEL, FPT, VNPT, MOBI, VINA) cho Android và IOS (iPhone, iPad) Cách vào Facebook (FB) khi bị các nhà mạng chăn (VIETTEL, FPT, VNPT, MOBI, VINA) cho Android và IOS (iPhone, iPad) Cách vào Facebook (FB) khi bị các nhà mạng chăn (VIETTEL, FPT, VNPT, MOBI, VINA) cho Android và IOS (iPhone, iPad)
LINK CH PLAYhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.UCMobile.intl
LINK FILE APK: https://apkpure.com/uc-browser-fast-download/com.UCMobile.intl
LINK FILE APK mirror: https://apps.evozi.com/apk-downloader/?id=com.UCMobile.intl
LINK IOS cho iPhonehttps://itunes.apple.com/us/app/uc-browser-powerful-ad-block/id1048518592?ls=1&mt=8
LINK IOS cho iPad: https://itunes.apple.com/us/app/uc-browser+-for-ipad/id724100507?mt=8

FB LITE  dành cho Android 
Cách vào Facebook (FB) khi bị các nhà mạng chăn (VIETTEL, FPT, VNPT, MOBI, VINA) cho Android và IOS (iPhone, iPad) Cách vào Facebook (FB) khi bị các nhà mạng chăn (VIETTEL, FPT, VNPT, MOBI, VINA) cho Android và IOS (iPhone, iPad) Cách vào Facebook (FB) khi bị các nhà mạng chăn (VIETTEL, FPT, VNPT, MOBI, VINA) cho Android và IOS (iPhone, iPad) Cách vào Facebook (FB) khi bị các nhà mạng chăn (VIETTEL, FPT, VNPT, MOBI, VINA) cho Android và IOS (iPhone, iPad) Cách vào Facebook (FB) khi bị các nhà mạng chăn (VIETTEL, FPT, VNPT, MOBI, VINA) cho Android và IOS (iPhone, iPad) Cách vào Facebook (FB) khi bị các nhà mạng chăn (VIETTEL, FPT, VNPT, MOBI, VINA) cho Android và IOS (iPhone, iPad)
LINK CH PLAY :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.facebook.lite
LINK FILE APK:  https://apkpure.com/facebook-lite/com.facebook.lite

Puffin for Facebook  dành cho Android 
Cách vào Facebook (FB) khi bị các nhà mạng chăn (VIETTEL, FPT, VNPT, MOBI, VINA) cho Android và IOS (iPhone, iPad) Cách vào Facebook (FB) khi bị các nhà mạng chăn (VIETTEL, FPT, VNPT, MOBI, VINA) cho Android và IOS (iPhone, iPad) Cách vào Facebook (FB) khi bị các nhà mạng chăn (VIETTEL, FPT, VNPT, MOBI, VINA) cho Android và IOS (iPhone, iPad) Cách vào Facebook (FB) khi bị các nhà mạng chăn (VIETTEL, FPT, VNPT, MOBI, VINA) cho Android và IOS (iPhone, iPad) Cách vào Facebook (FB) khi bị các nhà mạng chăn (VIETTEL, FPT, VNPT, MOBI, VINA) cho Android và IOS (iPhone, iPad) Cách vào Facebook (FB) khi bị các nhà mạng chăn (VIETTEL, FPT, VNPT, MOBI, VINA) cho Android và IOS (iPhone, iPad)
LINK CH PLAY : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cloudmosa.puffinFB
LINK FILE APK: https://apps.evozi.com/apk-downloader/?id=com.cloudmosa.puffinFB

Opera Mini  dành cho Android 
Cách vào Facebook (FB) khi bị các nhà mạng chăn (VIETTEL, FPT, VNPT, MOBI, VINA) cho Android và IOS (iPhone, iPad) Cách vào Facebook (FB) khi bị các nhà mạng chăn (VIETTEL, FPT, VNPT, MOBI, VINA) cho Android và IOS (iPhone, iPad) Cách vào Facebook (FB) khi bị các nhà mạng chăn (VIETTEL, FPT, VNPT, MOBI, VINA) cho Android và IOS (iPhone, iPad) Cách vào Facebook (FB) khi bị các nhà mạng chăn (VIETTEL, FPT, VNPT, MOBI, VINA) cho Android và IOS (iPhone, iPad) Cách vào Facebook (FB) khi bị các nhà mạng chăn (VIETTEL, FPT, VNPT, MOBI, VINA) cho Android và IOS (iPhone, iPad) Cách vào Facebook (FB) khi bị các nhà mạng chăn (VIETTEL, FPT, VNPT, MOBI, VINA) cho Android và IOS (iPhone, iPad)
LINK CH PLAY : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.opera.mini.native
LINK FILE APK: https://apps.evozi.com/apk-downloader/?id=com.opera.mini.native

Fast For Facebook  dành cho Android
Cách vào Facebook (FB) khi bị các nhà mạng chăn (VIETTEL, FPT, VNPT, MOBI, VINA) cho Android và IOS (iPhone, iPad) Cách vào Facebook (FB) khi bị các nhà mạng chăn (VIETTEL, FPT, VNPT, MOBI, VINA) cho Android và IOS (iPhone, iPad) Cách vào Facebook (FB) khi bị các nhà mạng chăn (VIETTEL, FPT, VNPT, MOBI, VINA) cho Android và IOS (iPhone, iPad) Cách vào Facebook (FB) khi bị các nhà mạng chăn (VIETTEL, FPT, VNPT, MOBI, VINA) cho Android và IOS (iPhone, iPad) Cách vào Facebook (FB) khi bị các nhà mạng chăn (VIETTEL, FPT, VNPT, MOBI, VINA) cho Android và IOS (iPhone, iPad) Cách vào Facebook (FB) khi bị các nhà mạng chăn (VIETTEL, FPT, VNPT, MOBI, VINA) cho Android và IOS (iPhone, iPad)
LINK CH PLAY : https://play.google.com/store/apps/details?id=app.fastfacebook.com
LINK FILE APK: https://apps.evozi.com/apk-downloader/?id=app.fastfacebook.com

2. Các ứng dụng hỗ trợ truy cập FB khi nhà mạng chặn:
DNS Changer (no root 3G/WiFi)  dành cho Android 
Cách vào Facebook (FB) khi bị các nhà mạng chăn (VIETTEL, FPT, VNPT, MOBI, VINA) cho Android và IOS (iPhone, iPad) Cách vào Facebook (FB) khi bị các nhà mạng chăn (VIETTEL, FPT, VNPT, MOBI, VINA) cho Android và IOS (iPhone, iPad) Cách vào Facebook (FB) khi bị các nhà mạng chăn (VIETTEL, FPT, VNPT, MOBI, VINA) cho Android và IOS (iPhone, iPad) Cách vào Facebook (FB) khi bị các nhà mạng chăn (VIETTEL, FPT, VNPT, MOBI, VINA) cho Android và IOS (iPhone, iPad) Cách vào Facebook (FB) khi bị các nhà mạng chăn (VIETTEL, FPT, VNPT, MOBI, VINA) cho Android và IOS (iPhone, iPad) Cách vào Facebook (FB) khi bị các nhà mạng chăn (VIETTEL, FPT, VNPT, MOBI, VINA) cho Android và IOS (iPhone, iPad)
Hướng dẫn: Chọn Google DNS -> Chọn START xong vào lại bình thường :))
LINK CH PLAY : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.burakgon.dnschanger
LINK FILE APK: https://apps.evozi.com/apk-downloader/?id=com.burakgon.dnschanger
LINK FILE APK mirror:

DroidVPN - Android VPN  dành cho Android 
Chỉ cần vào app và chọn Tap to connect là xong!
  DroidVPN - Android VPN- ảnh chụp màn hình
LINK CH PLAY : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aed.droidvpn
LINK FILE APK mirror: https://apps.evozi.com/apk-downloader/?id=com.aed.droidvpn
LINK FILE APK mirror: https://drive.google.com/open?id=0B1MGpXkXi9XOZmxxeUxMVkZ6QUE

Hotspot Shield VPN  dành cho Android  dành cho iPhone iPad 
Chỉ cần vào app và chọn Tap to connect là xong!
iPhone Screenshot 4

LINK APPS STORE : https://itunes.apple.com/app/id443369807
LINK APPS STORE mirror : http://apple.co/1VXdHhZ
LINK CH PLAY: http://bit.ly/1b0XOAW
LINK FILE APK: https://apps.evozi.com/apk-downloader/?id=hotspotshield.android.vpn

Bản Hotspot Shield VPN  FULL Unlocked Mod dành cho Android!


LINK APK: https://drive.google.com/open?id=0B1MGpXkXi9XOdXltcXcweHRaWDQ

SecureLine VPN  dành cho iPhone iPad 
Cách cho AE vào FB khi bị chặn
B1: Vào Appstore tìm kiếm SecureLine VPN và tải về
B2: Mở VPN vừa tải về và cài đặt
B3: Mở SecureLine VPN ấn vào cài đặt và nhập một trong các mã kích hoạt sau
Z4NCQPR31F6N
54DUPT21LICG
48D1SEJWPTH4
U4WXUCEDOJVC
LD2VJ61YJWLZ
9TEBFXATDZXY

Thời hạn sử dụng đến 24/01/2019
B4: Mở FB lên và chiến 😂😂😂
Đang test cảm thấy tốc độ như dùng wifi và 3G khi chưa bật VPN
Cách vào Facebook (FB) khi bị các nhà mạng chặn (VIETTEL, VINA, MOBI, VNPT, FPT) cho Android và IOS (iPhone, iPad) Cách vào Facebook (FB) khi bị các nhà mạng chặn (VIETTEL, VINA, MOBI, VNPT, FPT) cho Android và IOS (iPhone, iPad) Cách vào Facebook (FB) khi bị các nhà mạng chặn (VIETTEL, VINA, MOBI, VNPT, FPT) cho Android và IOS (iPhone, iPad) Cách vào Facebook (FB) khi bị các nhà mạng chặn (VIETTEL, VINA, MOBI, VNPT, FPT) cho Android và IOS (iPhone, iPad) Cách vào Facebook (FB) khi bị các nhà mạng chặn (VIETTEL, VINA, MOBI, VNPT, FPT) cho Android và IOS (iPhone, iPad) Cách vào Facebook (FB) khi bị các nhà mạng chặn (VIETTEL, VINA, MOBI, VNPT, FPT) cho Android và IOS (iPhone, iPad)
Cách vào Facebook (FB) khi bị các nhà mạng chặn (VIETTEL, VINA, MOBI, VNPT, FPT) cho Android và IOS (iPhone, iPad) Cách vào Facebook (FB) khi bị các nhà mạng chặn (VIETTEL, VINA, MOBI, VNPT, FPT) cho Android và IOS (iPhone, iPad) Cách vào Facebook (FB) khi bị các nhà mạng chặn (VIETTEL, VINA, MOBI, VNPT, FPT) cho Android và IOS (iPhone, iPad) Cách vào Facebook (FB) khi bị các nhà mạng chặn (VIETTEL, VINA, MOBI, VNPT, FPT) cho Android và IOS (iPhone, iPad) Cách vào Facebook (FB) khi bị các nhà mạng chặn (VIETTEL, VINA, MOBI, VNPT, FPT) cho Android và IOS (iPhone, iPad) Cách vào Facebook (FB) khi bị các nhà mạng chặn (VIETTEL, VINA, MOBI, VNPT, FPT) cho Android và IOS (iPhone, iPad)
Được lấy từ bạn Đức Toàn trên facebook

No comments:

Post a Comment

Adbox