App nháy đèn flash khi có cuộc gọi đến y như iphone

App nháy đèn flash khi có cuộc gọi đến y như iphoneApp nháy đèn flash khi có cuộc gọi đến y như iphoneApp nháy đèn flash khi có cuộc gọi đến y như iphoneApp nháy đèn flash khi có cuộc gọi đến y như iphoneApp nháy đèn flash khi có cuộc gọi đến y như iphoneApp nháy đèn flash khi có cuộc gọi đến y như iphone


App nháy đèn flash khi có cuộc gọi đến y như iphone
Điều mà android tự hào là có thể chôm gần hết những tính năng lặt vặt của các dòng máy khác để tuỳ ý sử dụng

App này là một trong số chúng (tính năng thường thấy của iphone)

[dl]https://drive.google.com/file/d/0B9-MBdpyvQKeWkVmVEt0XzdVeUE/view?usp=sharing[/dl]
[dl2]https://drive.google.com/file/d/0B9-MBdpyvQKeWkVmVEt0XzdVeUE/view?usp=sharing[/dl2]

No comments:

Post a Comment

Adbox