App tạo widget chính chủ cho AndroidApp tạo widget chính chủ cho Android App tạo widget chính chủ cho Android App tạo widget chính chủ cho Android App tạo widget chính chủ cho Android App tạo widget chính chủ cho Android App tạo widget chính chủ cho Android

Chúng ta giờ đây có thể "tự làm" một cái widget để đưa ra màn hình chủ : ) không giống ai đậm tính cá nhân.
Muốn thêm thắt hay chế biến trang trí kiểu gì là tùy các bạn sáng tạo.
[dl]https://drive.google.com/file/d/0B9-MBdpyvQKeMEJqVEtxM1J1blE/view[/dl]
[dl2]https://drive.google.com/file/d/0B9-MBdpyvQKeMEJqVEtxM1J1blE/view[/dl2]

No comments:

Post a Comment

Adbox