LGUP NÂNG CẤP & HẠ CẤP ROM STOCK (TOT & KDZ) cho LG G2,G3,G4

Với LGup dễ dàng nâng cấp cũng như hạ cấp stock rom với file KDZ hoặc TOT.​
[​IMG]
[​IMG]
  • Click vào file PATH trỏ đến file KDZ và đóng LGUp lại.
  • Mở Lgup lại, tick vào REFURBISH (hard reset) và tick vào Bin. Nhấn start
Chú ý:
  • Một số thiết bị G3 có thể không được LGUP nhận ra hoặc báo lỗi Model thì ta xóa hẳn LGUP đi rồi cài đặt và thử lại lần nữa
  • Mặc định khi ta lựa chọn mục Refurbish thì chỉ chọn được File .tot còn khi lựa chọn mục Upgrade thì chọn được cả .tot và .kdz
  • Ở đây có một mẹo để khi lựa chọn Refubish ta vẫn có thể chọn được File .kdz đó là sau khi chọn File .kdz ở mục Upgrade ta tắt tool LGUP đi - lúc này vẫn giữ máy kết nối với máy tính như bình thường. Rồi mở lại LGUP thì lúc này ở mục File Path vẫn giữ nguyên File .kdz mà ta chọn lúc trước. Ta chỉ chọn sang ô Refubish là được.
[​IMG]
Hướng dẫn flash rom bằng Video với LGUP (thank to @judasjj )* Hạ cấp rom với file TOT:
[How-to] Flash firmware TOT G2 G3 G4 by LGUP

Download LGUP (G2/G3) from

https://www.androidfilehost.com/?fid=...

Download LGUP (G4) from


https://www.androidfilehost.com/?fid=...

- upzip

1. Install LGUP Installer

2. Install LGUP DLL.MSI


*Nâng cấp rom với file KDZ:
[How-to] Flash firmware KDZ G2 G3 G4 by LGUP

It can use with KDZ firmware LG G2/G3/G4

Download link :

LGUP G2/G3 : https://www.androidfilehost.com/?fid=...

LGUP G4 : https://www.androidfilehost.com/?fid=...

No comments:

Post a Comment

Adbox