App chặn quảng cáo trên ứng dụng và trình duyệt, chống mã độc, bảo vệ an toàn, tiết kiệm băng thông cho Android - Không cần root

App chặn quảng cáo trên ứng dụng và trình duyệt, chống mã độc, bảo vệ an toàn, tiết kiệm băng thông cho Android - Không cần root No rootApp chặn quảng cáo trên ứng dụng và trình duyệt, chống mã độc, bảo vệ an toàn, tiết kiệm băng thông cho Android - Không cần root No rootApp chặn quảng cáo trên ứng dụng và trình duyệt, chống mã độc, bảo vệ an toàn, tiết kiệm băng thông cho Android - Không cần root No rootApp chặn quảng cáo trên ứng dụng và trình duyệt, chống mã độc, bảo vệ an toàn, tiết kiệm băng thông cho Android - Không cần root No rootApp chặn quảng cáo trên ứng dụng và trình duyệt, chống mã độc, bảo vệ an toàn, tiết kiệm băng thông cho Android - Không cần root No rootApp chặn quảng cáo trên ứng dụng và trình duyệt, chống mã độc, bảo vệ an toàn, tiết kiệm băng thông cho Android - Không cần root No root
App chặn quảng cáo trên ứng dụng và trình duyệt, chống mã độc, bảo vệ an toàn, tiết kiệm băng thông cho Android - Không cần root No rootApp chặn quảng cáo trên ứng dụng và trình duyệt, chống mã độc, bảo vệ an toàn, tiết kiệm băng thông cho Android - Không cần root No rootApp chặn quảng cáo trên ứng dụng và trình duyệt, chống mã độc, bảo vệ an toàn, tiết kiệm băng thông cho Android - Không cần root No rootApp chặn quảng cáo trên ứng dụng và trình duyệt, chống mã độc, bảo vệ an toàn, tiết kiệm băng thông cho Android - Không cần root No rootApp chặn quảng cáo trên ứng dụng và trình duyệt, chống mã độc, bảo vệ an toàn, tiết kiệm băng thông cho Android - Không cần root No rootApp chặn quảng cáo trên ứng dụng và trình duyệt, chống mã độc, bảo vệ an toàn, tiết kiệm băng thông cho Android - Không cần root No root

App chặn quảng cáo trên ứng dụng và trình duyệt, chống mã độc, bảo vệ an toàn, tiết kiệm băng thông cho Android - Không cần root No root
- Chặn quảng cáo trên toàn hệ thống (app và browser)
- Chống scam, fake site, chống mã độc, bảo vệ người dùng khi lướt web
- Tiết kiệm băng thông
- Không yêu cầu root
☛Cơ chế hoạt động của nó là tạo 1 mạng riêng ảo chặn tất cả kết nối quảng cáo theo easy list.
Chứ ko đụng chạm đến file host.
Do đó sẽ làm mạng nhanh hơn 1 chút và tiết kiệm băng thông vì ko phải load quảng cáo.
App ko có chức năng phá băng thông như các app vpn kia.
- Dung lượng 6MB, cài vào chiếm 20MB
☛ Link: https://drive.google.com/fi…/d/0B2PNDHwsxf9tZmR4VVJ2N1hIN3c/
hoặc link dự phòng: https://drive.google.com/file/d/0B9cuongxoayblogBDOVNCMk0/view?usp=sharing

XEM VIDEO HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG NHÉ!

Nguồn Video của XFix
Nguồn: Hoàng Nguyễn 

1 comment:

Adbox