[Hướng dẫn] Tích hợp MultiBoot trên 1 phân vùng riêng trên HDD để dual Boot vói Win

Hướng dẫn tích hợp MultiBoot trên 1 phân vùng riêng trên HDD để dual Boot vói Win :)
Nguyên liệu:
TẢI NGAY - FSHARE
Lưu ý ai đang xài Win nào ví dụ Win 32 Bit thì tải W10pe.wim và Appsx86.iso và ngược lại.
Giải thích:
+ Hình 1: Giao diện khi Boot
+ Hình 2: Nguyên liệu boot: Phần mềm EasyBCD Portable, Partition Wizard, W10pe32.wim (hoặc W10pe64.wim) và gói Apps tương ứng.
+ Hình 3: Chạy phần mềm Partition Wizard
+ Hình 4: Tích chuột vào ổ cần lấy dung lượng, và bấm Move/Resize trên thanh tác vụ của phần mềm.
+ Hình 5: Kéo và giữ chuột qua phải hay trái đều được để cắt dung lượng khoảng từ 1gb trở xuống.
+ Hình 6: Nhấp chuột vào phân vùng trống vừa cắt và bấm Create trên thanh tác vụ.
+ Hình 7: Partition Label: Lấy tên gì cũng được, Create as: chọn Primary, File system:  chọn FAT32, những cái kia cứ để tự động sau đó bấm OK.
+ Hình 8: Bấm Apply trên thanh tác vụ để bắt đầu tạo và bấm OK để xác nhận
+ Hình 9: Sau khi tạo xong ta được 1 phân vùng E dung lượng 1gb.
+ Hình 10: Chuột phải iso MultiBoot chọn Extract files...
+ Hình 11: Chọn ổ vừa tạo bấm OK để bắt đầu xả nén.
+ Hình 12: Sau khi xả nén xong copy file W10pex32.wim vào thư mục WinPE và Apps86.iso vào thư mục Apps.
+ Hình 13: Chạy phần mềm EasyBCDPortable.
+ Hình 14: Chọn thẻ Add New Entry, Ỡ phần dưới chọn WinPE, sửa tên ô Name tùy thích, ở mục Pathh chọn đường dẫn tới file W10pe32.wim ở thư mục WinPe trên phân vùng vừa tạo. Xong bấm Add Entry để tiến hành.
+ Hình 15: Chọn thẻ Edit Boot Menu bỏ dấu tích Use Metro BootLoader, tích vào ô Count down from ghi số giây cần xuất hiện tại Hình 1, xong bấm Save Settings.

Xem hình ảnh (XEM HD thì nhất nút Cờ Lê -> View full resolution)!
Admin Nguyễn Tuấn
Nhóm Team support Windows 10 & Office 2016 trên facebook.

No comments:

Post a Comment

Adbox