App Hỗ trợ du lịch (Định vị, Bản đồ offline, đặt phòng khách sạn, đặt vé máy bay, từ điển, thời tiết, taxi,...) cho Android

App Hỗ trợ du lịch (Định vị, Bản đồ offline, đặt phòng khách sạn, đặt vé máy bay, từ điển, thời tiết, taxi,...) cho Android App Hỗ trợ du lịch (Định vị, Bản đồ offline, đặt phòng khách sạn, đặt vé máy bay, từ điển, thời tiết, taxi,...) cho Android App Hỗ trợ du lịch (Định vị, Bản đồ offline, đặt phòng khách sạn, đặt vé máy bay, từ điển, thời tiết, taxi,...) cho Android App Hỗ trợ du lịch (Định vị, Bản đồ offline, đặt phòng khách sạn, đặt vé máy bay, từ điển, thời tiết, taxi,...) cho Android App Hỗ trợ du lịch (Định vị, Bản đồ offline, đặt phòng khách sạn, đặt vé máy bay, từ điển, thời tiết, taxi,...) cho Android App Hỗ trợ du lịch (Định vị, Bản đồ offline, đặt phòng khách sạn, đặt vé máy bay, từ điển, thời tiết, taxi,...) cho Android
App Hỗ trợ du lịch (Định vị, Bản đồ offline, đặt phòng khách sạn, đặt vé máy bay, từ điển, thời tiết, taxi,...) cho Android
Xem thêm bài này nếu máy bạn là iPhone 
http://cuongxoayblog.blogspot.com/2016/05/app-ho-tro-du-lich-inh-vi-ban-o-offline.html

1. App hỗ trợ du lịch
TripAdvisor: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tripadvisor.tripadvisor

Minube: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.minube.app

Foursquare: http://appvn.com/android/details…

Du lịch Việt: http://appvn.com/android/details?id=com.dulich.dulichvietnam

2. Định vị, Bản đồ offline
MAPS.ME bản đồ offline: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mapswithme.maps.pro

HERE: http://appvn.com/android/details?id=com.here.app.maps

City Maps 2Go Offline Maps: https://play.google.com/store/apps/details…

AroundMe: https://play.google.com/store/apps/details…

3. Đặt phòng khách sạn, đặt vé máy bay
HotelQuickly: https://play.google.com/store/apps/details…

Airbnb: http://appvn.com/android/details?id=com.airbnb.android

Hotels.com: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hcom.android

Wego đặt vé máy bay: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wego.android

Skyscanner tìm vé bay giá rẻ: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.skyscanner.android.main

Cheapflights: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cf.flightsearch

4. Từ điển
Google translate: http://appvn.com/android/details…

Từ điển Lạc Việt: https://play.google.com/store/apps/details…

TFLAT Offline: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vn.dic.e.v.ui

5.Thời tiết
Accu weather: http://appvn.com/android/details…

5.Taxi
GrabTaxi: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.grabtaxi.passenger

Uber: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubercab

Easy Taxi: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.easytaxi

No comments:

Post a Comment

Adbox