App Facebook Chat Re-Enabler - Chặn cài Messenger (Facebook không cần Messenger)


App Facebook Chat Re-Enabler - Chặn cài Messenger (Facebook không cần Messenger) App Facebook Chat Re-Enabler - Chặn cài Messenger (Facebook không cần Messenger) App Facebook Chat Re-Enabler - Chặn cài Messenger (Facebook không cần Messenger) App Facebook Chat Re-Enabler - Chặn cài Messenger (Facebook không cần Messenger) App Facebook Chat Re-Enabler - Chặn cài Messenger (Facebook không cần Messenger) App Facebook Chat Re-Enabler - Chặn cài Messenger (Facebook không cần Messenger)

App Facebook Chat Re-Enabler - Chặn cài Messenger (Facebook không cần Messenger) 

TUT:
  • Uninstall currently installed Facebook
  • Download v27 according to your Android version (check in Settings->About device->Android version):
Here from Android 2.3 to 3.2
Here from Android 4.0 to 4.4.4
Here from Android 5.0 to 5.1
  • Install downloaded APK file
  • Install Facebook Chat Re-Enabler if it’s not installed
  • Chat again without Messenger

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG (TIẾNG VIỆT):
  • Gỡ bỏ cài đặt hiện Facebook
  • Tải v27 theo phiên bản Android của bạn (đánh dấu vào Settings-> About device-> Android phiên bản):
Ở đây từ Android 2,3-3,2
Ở đây từ Android 4.0 đến 4.4.4

Ở đây từ Android 5,0-5,1
  • Cài đặt tải về tập tin apk
  • Cài đặt Facebook Chat Re-Enabler nếu nó không được cài đặt
  • Trò chuyện một lần nữa mà không messenger

Cùng chuyên mục

Ứng dụng Android 729905492880378538

Post a Comment

Powered by Blogger.

Bạn đang tìm gì?

FB: NGUYỄN PHAN CHÍ CƯỜNG
SĐT: 01647838661
MAIL: cuongxoay360@gmail.com

THỊNH HÀNH TRONG TUẦN

LG G3 CAT6 Secure booting, ZING MP3 VIP

ZING VIP


Hướng dẫn bỏ qua quảng cáo link Ouo.io và Shink.in
Tích vào ô Tôi không phải là người máy và xác nhận hình ảnh

Click chuột phải vào nút Get link và chọn Mở link trong Tab mới