Share bộ Stock UI - Icon Pack trị giá 0.99$

[ICON PACK]
Share bộ Stock UI - Icon Pack trị giá 0.99$
Trong bộ icon gồm có:
►3000 + HD Icons
☻ 22 Cloud Wallpapers - cho máy tính bảng tôi đề nghị bạn tải về để sd và sau đó thiết lập bằng tay
☻ Hỗ trợ Muzei
☻ Lịch Dynamic
☻Thay thế biểu tượng App Drawer &
*Hỗ trợ các launchers: Nova / Apex / ADW / Atom / Holo / ActionPro / Trebuchet / Go / Smart / Unicon (Icon themer) / Next / Inspire / KK /
* Tương thích với CM12 Theme Chooser
* Tương thích với LG Home launcher
* Tương thích với Xperia launcher (mới hơn phiên bản Marshmallow)
LINK TẢI FILE APK: https://drive.google.com/file/d/0B9-MBdpyvQKeeUtwMkppY2t2Qnc/view?usp=sharing

LINK GG PLAY: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.djskarpia.stockui

Share bộ Stock UI - Icon Pack trị giá 0.99$ Share bộ Stock UI - Icon Pack trị giá 0.99$ Share bộ Stock UI - Icon Pack trị giá 0.99$ Share bộ Stock UI - Icon Pack trị giá 0.99$ Share bộ Stock UI - Icon Pack trị giá 0.99$ Share bộ Stock UI - Icon Pack trị giá 0.99$ Share bộ Stock UI - Icon Pack trị giá 0.99$ Share bộ Stock UI - Icon Pack trị giá 0.99$ Share bộ Stock UI - Icon Pack trị giá 0.99$ Share bộ Stock UI - Icon Pack trị giá 0.99$ Share bộ Stock UI - Icon Pack trị giá 0.99$ Share bộ Stock UI - Icon Pack trị giá 0.99$ Share bộ Stock UI - Icon Pack trị giá 0.99$ Share bộ Stock UI - Icon Pack trị giá 0.99$ Share bộ Stock UI - Icon Pack trị giá 0.99$ Share bộ Stock UI - Icon Pack trị giá 0.99$ Share bộ Stock UI - Icon Pack trị giá 0.99$ Share bộ Stock UI - Icon Pack trị giá 0.99$ Share bộ Stock UI - Icon Pack trị giá 0.99$ Share bộ Stock UI - Icon Pack trị giá 0.99$ Share bộ Stock UI - Icon Pack trị giá 0.99$ Share bộ Stock UI - Icon Pack trị giá 0.99$ Share bộ Stock UI - Icon Pack trị giá 0.99$ Share bộ Stock UI - Icon Pack trị giá 0.99$ Share bộ Stock UI - Icon Pack trị giá 0.99$ Share bộ Stock UI - Icon Pack trị giá 0.99$ Share bộ Stock UI - Icon Pack trị giá 0.99$ Share bộ Stock UI - Icon Pack trị giá 0.99$ Share bộ Stock UI - Icon Pack trị giá 0.99$ Share bộ Stock UI - Icon Pack trị giá 0.99$ Share bộ Stock UI - Icon Pack trị giá 0.99$ Share bộ Stock UI - Icon Pack trị giá 0.99$ Share bộ Stock UI - Icon Pack trị giá 0.99$ Share bộ Stock UI - Icon Pack trị giá 0.99$ Share bộ Stock UI - Icon Pack trị giá 0.99$ Share bộ Stock UI - Icon Pack trị giá 0.99$No comments:

Post a Comment

Adbox