Floating Apps (multitasking) 3.3.2b - Đa nhiệm cực tốt, vừa xem youtube vừa fb vừa nhắn tin,... thoải mái!

Hôm nay giới thiệu các bác các thím 1 app mà nhiều người đang rât cần, giống như tính năng Hai màng hình của LG nhưng này là hiển thị Widget hoặc URL bất kì.
CÓ THỂ HIỂN THỊ HOẠT ĐÔNG TỐT:
• Ứng dụng
• Các cửa sổ đang hoạt động
• Thêm dấu trang
• Dấu trang
• Trình duyệt
• Máy tính
• Trình gọi điện
• Đèn Pin
• Launcher
• Tìm kiếm Google
• Tìm kiếm Wikipedia
• Tìm kiếm Stopwatch
• Thông tin điện thoại
• Trình chơi video
• Thêm danh bạ
• Thêm ghi chú
• Danh bạ
• Đồng hồ đếm ngược
• Facebook
• Quản lí tệp tin
• Google+
• Trình xem ảnh
• Trình nghe nhạc
• Ghi chú
• Trình xem PDF
• Task killer
• Dịch
• Twitter
• Vimeo
• Quản lý Wifi
• Youtube
...
Video review Hướng dẫn:


LINK FILE APK Bản Full: https://drive.google.com/file/d/0B9-MBdpyvQKeUFJDaUpZY2c2a1k/view?usp=sharing

LINK CH PLAY 42.800 VNĐ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lwi.android.flappsfull

Floating Apps (multitasking) 3.3.2b - Đa nhiệm cực tốt, vừa xem youtube vừa fb vừa nhắn tin,... thoải mái! Floating Apps (multitasking) 3.3.2b - Đa nhiệm cực tốt, vừa xem youtube vừa fb vừa nhắn tin,... thoải mái! Floating Apps (multitasking) 3.3.2b - Đa nhiệm cực tốt, vừa xem youtube vừa fb vừa nhắn tin,... thoải mái! Floating Apps (multitasking) 3.3.2b - Đa nhiệm cực tốt, vừa xem youtube vừa fb vừa nhắn tin,... thoải mái! Floating Apps (multitasking) 3.3.2b - Đa nhiệm cực tốt, vừa xem youtube vừa fb vừa nhắn tin,... thoải mái! Floating Apps (multitasking) 3.3.2b - Đa nhiệm cực tốt, vừa xem youtube vừa fb vừa nhắn tin,... thoải mái!
Floating Apps (multitasking) 3.3.2b - Đa nhiệm cực tốt, vừa xem youtube vừa fb vừa nhắn tin,... thoải mái! Floating Apps (multitasking) 3.3.2b - Đa nhiệm cực tốt, vừa xem youtube vừa fb vừa nhắn tin,... thoải mái! Floating Apps (multitasking) 3.3.2b - Đa nhiệm cực tốt, vừa xem youtube vừa fb vừa nhắn tin,... thoải mái! Floating Apps (multitasking) 3.3.2b - Đa nhiệm cực tốt, vừa xem youtube vừa fb vừa nhắn tin,... thoải mái! Floating Apps (multitasking) 3.3.2b - Đa nhiệm cực tốt, vừa xem youtube vừa fb vừa nhắn tin,... thoải mái! Floating Apps (multitasking) 3.3.2b - Đa nhiệm cực tốt, vừa xem youtube vừa fb vừa nhắn tin,... thoải mái!

No comments:

Post a Comment

Adbox