[Hướng dẫn] Tạo USBBOOT với 2 chuẩn Legacy va UEFI bằng phần mềm rufus

Quay phim Huỳnh Phú Ngân đâu làm 1 cái video clip [Hướng dẫn] Tạo USBBOOT với 2 chuẩn Legacy va UEFI bằng phần mềm rufus cho anh em nào chưa biết
Khi tạo xong chuột phải tất cả các file chọn Properties, tích vào ô Read only
chọn Hidden tất cả chỉ chừa thư mục apps boot

Có gì mới:
- Thời gian boot nhanh
- Hỗ trợ boot cả 2 chuẩn uefi và legacy
- Vẫn giữ bộ công cụ Dos tool giống như đĩa hirent's boot cd
- Có thề ghi ra đĩa hay usb đều boot được
- Win 10 PE với những ứng dụng thật sự cần thiết cho việc cứu hộ, cài win, sao lưu, phân vùng..
- Win tự điều chỉnh phân giải màn hình và kết nối mạng dây
Download: https://www.fshare.vn/file/ZH5Z9ZXF3US3
Dung lượng: 1.5 gb
Check MD5: 89BEDFFD4F1990D8534E9E91D42493E1
- Phần mềm tạo boot ra usb rufus: https://rufus.akeo.ie/
- Phần mềm ghi ra đĩa: http://bit.ly/1mGmO6X

[Hướng dẫn] Tạo USBBOOT với 2 chuẩn Legacy va UEFI bằng phần mềm rufus [Hướng dẫn] Tạo USBBOOT với 2 chuẩn Legacy va UEFI bằng phần mềm rufus [Hướng dẫn] Tạo USBBOOT với 2 chuẩn Legacy va UEFI bằng phần mềm rufus [Hướng dẫn] Tạo USBBOOT với 2 chuẩn Legacy va UEFI bằng phần mềm rufus [Hướng dẫn] Tạo USBBOOT với 2 chuẩn Legacy va UEFI bằng phần mềm rufus [Hướng dẫn] Tạo USBBOOT với 2 chuẩn Legacy va UEFI bằng phần mềm rufus
[Hướng dẫn] Tạo USBBOOT với 2 chuẩn Legacy va UEFI bằng phần mềm rufus [Hướng dẫn] Tạo USBBOOT với 2 chuẩn Legacy va UEFI bằng phần mềm rufus [Hướng dẫn] Tạo USBBOOT với 2 chuẩn Legacy va UEFI bằng phần mềm rufus [Hướng dẫn] Tạo USBBOOT với 2 chuẩn Legacy va UEFI bằng phần mềm rufus [Hướng dẫn] Tạo USBBOOT với 2 chuẩn Legacy va UEFI bằng phần mềm rufus [Hướng dẫn] Tạo USBBOOT với 2 chuẩn Legacy va UEFI bằng phần mềm rufus
[Hướng dẫn] Tạo USBBOOT với 2 chuẩn Legacy va UEFI bằng phần mềm rufus [Hướng dẫn] Tạo USBBOOT với 2 chuẩn Legacy va UEFI bằng phần mềm rufus [Hướng dẫn] Tạo USBBOOT với 2 chuẩn Legacy va UEFI bằng phần mềm rufus [Hướng dẫn] Tạo USBBOOT với 2 chuẩn Legacy va UEFI bằng phần mềm rufus [Hướng dẫn] Tạo USBBOOT với 2 chuẩn Legacy va UEFI bằng phần mềm rufus

Bài viết được lấy từ Nhóm Team support Windows 10 & Office 2016
https://www.facebook.com/groups/Windows10support/permalink/1682424688712343/

No comments:

Post a Comment

Adbox