Tổng hợp 10 THEME ZenUI Tuyệt đẹp cho Zenfone

Share theme ZenUI đẹp, bạn nào đang sài Zen2 lỡ cập nhật lên phiên bản mới nhất phải downgrade về bản cũ hơn mới sử dụng được nhé. Tham khảo ở đây: http://cuongxoayblog.blogspot.com/2016/01/cai-theme-cho-zenfone-2cach-cap-nhat.html

1. ROGGOW v2 ZenUI Theme
Download link: https://drive.google.com/file/d/0B9n13EDHpz32TnZ0d3ZjSDlGWHc/2. GoGreen Theme
Download link: https://drive.google.com/file/d/0B9n13EDHpz32VW80NmZsTG5YM2s/3. ZenROG 2 Theme
Download Link: https://drive.google.com/file/d/0B9n13EDHpz32NXdLSzVfU1Vxdzg/4. Iron Gold Theme
Download Link:https://drive.google.com/file/d/0B9n13EDHpz32WHZBU0FUVDlBTUE/5. ZenROG Theme
Download Link:https://drive.google.com/file/d/0B9n13EDHpz32OW16NnFub1Fud00/6. ZenAqua Theme
Download Link: https://drive.google.com/file/d/0B9n13EDHpz32UFJXbFluYWdpcTQ/7. Joker Theme
Download Link: https://drive.google.com/file/d/0B9n13EDHpz32ZTJLZVRCVjVObHM/8. Speed Theme
Download Link: https://drive.google.com/file/d/0B9n13EDHpz32WlM2UG0wZWtDQUk/9. Zen Material Theme
Download Link: https://drive.google.com/file/d/0B9n13EDHpz32RUZDTjNXTmNHVGM/10. Zen Marshmallow Theme
Download Link: https://drive.google.com/file/d/0B9n13EDHpz32V0lReHJ6dGdLSzQ/NGUỒN AMTECH.VN

No comments:

Post a Comment

Adbox