ĐƯA DEHAZE TRỞ VỀ VỚI LIGHTROOM 6.2.1

ĐƯA DEHAZE TRỞ VỀ VỚI LIGHTROOM 6.2.1  ĐƯA DEHAZE TRỞ VỀ VỚI LIGHTROOM 6.2.1  ĐƯA DEHAZE TRỞ VỀ VỚI LIGHTROOM 6.2.1  ĐƯA DEHAZE TRỞ VỀ VỚI LIGHTROOM 6.2.1  ĐƯA DEHAZE TRỞ VỀ VỚI LIGHTROOM 6.2.1  ĐƯA DEHAZE TRỞ VỀ VỚI LIGHTROOM 6.2.1
ĐƯA DEHAZE TRỞ VỀ VỚI LIGHTROOM 6.2.1
Biểu tượng cảm xúc wink

Có nhiều bạn thắc mắc về Dehaze trong Lightroom version 6 nên hôm nay làm cái tip nhỏ hy vọng giúp dc mọi người. Đã test và work 100%

- Download & Tip : http://goo.gl/3ftY9V

- Passport : fb.co/dokim.nhat

=========================================================

HƯỚNG DẪN :


01. Download LRHaze 1.2 and extact

02. Ði đến đường dẫn : C:\Users\(User Name)\Documents and và t?o new folder : LRPlugins

03. Mở folder download vể và copy folder : LRHaze.lrplugin vào C:\Users\(User Name)\Documents\LRPlugins

04. Mở Lightroom 6.2.1 và chọn File/Plug-in Manager

05. Chọn nút ADD và di đến đường dẫn : C:\Users\(User Name)\Documents\LRPlugins => Chọn : LRHaze.lrplugin => Click : Select Folder and OK

06. Chọn menu Help / Plug-in Extras / Dehaze Control

07. Enjoy :-))))))))

--- GOOD LUCK ---

No comments:

Post a Comment

Adbox