Hướng dẫn Xóa app gây ra treo máy cho iOS và Cách vào safe mode

Hướng dẫn Xóa app gây ra treo máy cho iOS và Cách vào safe mode Hướng dẫn Xóa app gây ra treo máy cho iOS và Cách vào safe mode Hướng dẫn Xóa app gây ra treo máy cho iOS và Cách vào safe mode Hướng dẫn Xóa app gây ra treo máy cho iOS và Cách vào safe mode Hướng dẫn Xóa app gây ra treo máy cho iOS và Cách vào safe mode Hướng dẫn Xóa app gây ra treo máy cho iOS và Cách vào safe mode

1: Nhấn giữ đồng thời nút Nguồn + Home đến khi màn hình xuất hiện quả táo.
2: Thả 2 nút ra và nhấn giữ nút “Volume +” đến khi màn hình safe mode trên iPhone xuất hiện.

– Ở safe mode bạn mở ứng dụng Cydia lên sau đó vào và xóa đi các app bạn nghi ngờ là nguyên nhân của treo máy.

Post a Comment

Powered by Blogger.

Bạn đang tìm gì?

FB: NGUYỄN PHAN CHÍ CƯỜNG
SĐT: 01647838661
MAIL: cuongxoay360@gmail.com

THỊNH HÀNH TRONG TUẦN

LG G3 CAT6 Secure booting, ZING MP3 VIP

ZING VIP


Hướng dẫn bỏ qua quảng cáo link Ouo.io và Shink.in
Tích vào ô Tôi không phải là người máy và xác nhận hình ảnh

Click chuột phải vào nút Get link và chọn Mở link trong Tab mới