Hướng dẫn Xóa app gây ra treo máy cho iOS và Cách vào safe mode

Hướng dẫn Xóa app gây ra treo máy cho iOS và Cách vào safe mode Hướng dẫn Xóa app gây ra treo máy cho iOS và Cách vào safe mode Hướng dẫn Xóa app gây ra treo máy cho iOS và Cách vào safe mode Hướng dẫn Xóa app gây ra treo máy cho iOS và Cách vào safe mode Hướng dẫn Xóa app gây ra treo máy cho iOS và Cách vào safe mode Hướng dẫn Xóa app gây ra treo máy cho iOS và Cách vào safe mode

1: Nhấn giữ đồng thời nút Nguồn + Home đến khi màn hình xuất hiện quả táo.
2: Thả 2 nút ra và nhấn giữ nút “Volume +” đến khi màn hình safe mode trên iPhone xuất hiện.

– Ở safe mode bạn mở ứng dụng Cydia lên sau đó vào và xóa đi các app bạn nghi ngờ là nguyên nhân của treo máy.

No comments:

Post a Comment

Adbox