Tổng hợp Đủ mọi thứ dành cho Dân Typoraphy (Photoshop, Ai, Lightroom, Font, Action PTS, Preset Lr,Ai file...)

Tổng hợp Đủ mọi thứ dành cho Dân Typoraphy (Photoshop, Ai, Lightroom, Font, Action PTS, Preset Lr,Ai file...) Tổng hợp Đủ mọi thứ dành cho Dân Typoraphy (Photoshop, Ai, Lightroom, Font, Action PTS, Preset Lr,Ai file...) Tổng hợp Đủ mọi thứ dành cho Dân Typoraphy (Photoshop, Ai, Lightroom, Font, Action PTS, Preset Lr,Ai file...) Tổng hợp Đủ mọi thứ dành cho Dân Typoraphy (Photoshop, Ai, Lightroom, Font, Action PTS, Preset Lr,Ai file...) Tổng hợp Đủ mọi thứ dành cho Dân Typoraphy (Photoshop, Ai, Lightroom, Font, Action PTS, Preset Lr,Ai file...) Tổng hợp Đủ mọi thứ dành cho Dân Typoraphy (Photoshop, Ai, Lightroom, Font, Action PTS, Preset Lr,Ai file...)

Tổng hợp Đủ mọi thứ dành cho Dân Typoraphy (Photoshop, Ai, Lightroom, Font, Action PTS, Preset Lr,Ai file...):

- Pts cs6 full key : https://www.fshare.vn/file/5SD48IK2C912

- Pts portable : https://www.fshare.vn/file/N7S3TJZ49OFT

- AI portable : https://www.fshare.vn/file/ICXF1KHIS65Z

- Lightrooom 5 Full key : http://www.fshare.vn/file/4HUK27M95MFX
- Tổng hợp các text cập nhật liên tục : https://www.fshare.vn/file/EP48HGLCO21O
https://drive.google.com/folderview…
- 16 000 font : https://www.fshare.vn/file/ZH775SBWBLQP
- >800 font đã chọn lọc , việt hóa : https://www.fshare.vn/file/27KYU5SC1TR4
- 700 File AI : https://www.fshare.vn/file/MHBU3I1DI5VR ,https://www.fshare.vn/file/YABH4WWM38M6
- Brush đã chọn lọc sẳn theo tên : https://www.fshare.vn/file/8QQ8M7UF8OEM ,https://www.fshare.vn/file/8WJOIBQFOV5Q
- Preset lightroom cho bác blend màu : https://www.fshare.vn/file/PSNKODKHE8PK
- Action tan biến các loại : https://www.fshare.vn/file/KPKHGHSCZMYP

No comments:

Post a Comment

Adbox