Ứng dụng Wifi KILL trên Android


App cho phép thăm dò có bao nhiêu đứa đang xài chùa wifi nhà mình
Đá cá nhân đang xài chung mạng wifi mà mình gét ra đảo
Đá toàn bộ những người đang xài chung wifi ra đảo
Chỉ cần mật khẩu wifi
Cân nhắc khi tải.tránh bị ăn đập
bản việt hóa sẵn của yapk. không tiếng anh
TẢI VỀ TẠI ĐÂY

No comments:

Post a Comment

Adbox