App Boomerang - Trả lời email theo cách của bạn add-on/extension cho Chrome, Firefox và Safari
Boomerang là một ứng dụng add-on/extension cho Chrome, Firefox và Safari cho Gmail với tính năng đáng chú ý nhất là cho phép người dùng hẹn giờ gửi thư. Do đó, bạn có thể gửi thư chủ động, đúng giờ hơn mặc dù có sự chênh lệch giữa các múi giờ khi đang làm việc từ xa.

Miễn phí - Truy cập ngay http://www.boomeranggmail.com/

No comments:

Post a Comment

Adbox