[Extensions] Facebook Tool 2 - Công cụ hỗ trợ đặc lực mọi chức năng (ĐÃ FULL)

[Extensions] Facebook Tool 2 - Công cụ hỗ trợ đặc lực mọi chức năng (ĐÃ FULL) [Extensions] Facebook Tool 2 - Công cụ hỗ trợ đặc lực mọi chức năng (ĐÃ FULL) [Extensions] Facebook Tool 2 - Công cụ hỗ trợ đặc lực mọi chức năng (ĐÃ FULL) [Extensions] Facebook Tool 2 - Công cụ hỗ trợ đặc lực mọi chức năng (ĐÃ FULL) [Extensions] Facebook Tool 2 - Công cụ hỗ trợ đặc lực mọi chức năng (ĐÃ FULL) [Extensions] Facebook Tool 2 - Công cụ hỗ trợ đặc lực mọi chức năng (ĐÃ FULL)
Hôm nay xin giới thiệu với các bạn công cụ hỗ trợ đắc lực nhiều tiện ích đã làm cho Full và Việt hóa sẵn luôn!
- Facebook Tools 2 đã được dịch hoàn tất, 100% thông báo tiếng việt, chức năng hoàn toàn tiếng việt! Crack 100% License.
- Công cụ thực hiện thao tác trên Facebook hiệu quả hơn và không bị "chôm Token".


*Các thay đổi so với Facebook Tools 1:
- Thay đổi giao diện, gọn hơn, xắp xếp lại trình tự các công cụ
- Chức năng mới: Ẩn "Đã xem" (cũng giống như J2Security)

*Các thay đổi & cập nhật trong bản 3.0.1 này:
- Mục Biểu tượng (Emoji) được chuyển vào Tab Mở rộng để gọn hơn.
- Thêm Trung tâm lỗi (sữa lỗi) - các danh sách lỗi, và các thắc mắc cần trả lời về những điều không biết về Tools (chức năng này hoạt động trực tuyến)
- Thêm bình luận Facebook
- Tối ưu về Tiếng Việt - chỉ dùng cho các Facebook sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt
- Sửa lỗi "Thêm bạn bè" - Tools sẽ tự động chuyển hướng đến trang web Facebook thích hợp để bạn không bị "Đề xuất bạn bè" làm vướng mắt!
- Tối đa tương thích.

Sửa lỗi: Nếu Tools không hoạt động hãy chuyển ngôn ngữ sang English (US)
Cách sử dụng:
Bước 1: Giải nén Tools ra một nơi nào đó (đề xuất Desktop). và vào chrome://extensions/ (chỉ khả dụng với Chrome, Cốc Cốc hoặc các nền tảng chạy mã nguồn của Chrome)
Bước 2: Ở ngang hàng với tiêu đề "Tiện ích" có mục chọn "Chế độ dành cho nhà phát triển" click vào đó, nó sẽ hiện ra 3 nút.
Bước 3: Nhấn vào "Tải tiện ích đã bung..." rồi chọn thư mục "Facebook Tools 2" và sử dụng Tools

Lưu ý: phải chọn thẳng vào thư muc "Facebook Tools 2" và không được thêm bớt bất kỳ thư mục nào bên trong để tránh lỗi.

Tải về tại đây:

Video Review


Nguồn : https://www.facebook.com/LinaSS.BATeam
https://www.facebook.com/groups/j2team.community/permalink/451881378477321/
Nghia is Gay
Tuyên bố quyền sở hữu

No comments:

Post a Comment

Adbox