Hướng dẫn Jailbreak iOS 10 - 10.2 bằng công cụ Yalu cho PC (Windows/MacOS/Linux) Chỉ 2p Là Thành Công!

Hướng dẫn Jailbreak iOS 10 - 10.2 bằng công cụ Yalu cho PC(Windows/MacOS/Linux) Hướng dẫn Jailbreak iOS 10 - 10.2 bằng công cụ Yalu cho PC(Windows/MacOS/Linux) Hướng dẫn Jailbreak iOS 10 - 10.2 bằng công cụ Yalu cho PC(Windows/MacOS/Linux) Hướng dẫn Jailbreak iOS 10 - 10.2 bằng công cụ Yalu cho PC(Windows/MacOS/Linux) Hướng dẫn Jailbreak iOS 10 - 10.2 bằng công cụ Yalu cho PC(Windows/MacOS/Linux) Hướng dẫn Jailbreak iOS 10 - 10.2 bằng công cụ Yalu cho PC(Windows/MacOS/Linux)

Hướng dẫn Jailbreak iOS 10 - 10.2 bằng công cụ Yalu cho PC(Windows/MacOS/Linux)
VIDEO NÀY HƯỚNG DẪN TRÊN MACOSVIDEO NÀY HƯỚNG DẪN TRÊN WINDOWS
Link Tải Công cụ Jailbreack for Mac OS X, Windows, Linux (32-bit), or Linux (64-bit).
Link Tải Cydia Impactor 0.9.35 (or 36 or later) for

Mac OS X, Windows, Linux (32-bit), or Linux (64-bit). (nhấn vào để tải)

Link tải Yalu để Jailbreak : https://yalu.qwertyoruiop.com/ (vào link nhấn vào ipa (cydia impactor) để tải).


Cám ơn T.Channel và Maxmobile đã làm video hướng dẫn này!
Link video gốc:
https://www.youtube.com/watch?v=VFy4xQpQ7zg&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=vVB90LhDuAc

No comments:

Post a Comment

Adbox