[Hướng dẫn] Chuyển ảnh Màu sang dạng Tranh Phác thảo bằng Photoshop


 [Hướng dẫn] Chuyển ảnh Màu sang dạng Tranh Phác thảo bằng Photoshop đơn giản[Hướng dẫn] Chuyển ảnh Màu sang dạng Tranh Phác thảo bằng Photoshop đơn giản[Hướng dẫn] Chuyển ảnh Màu sang dạng Tranh Phác thảo bằng Photoshop đơn giản[Hướng dẫn] Chuyển ảnh Màu sang dạng Tranh Phác thảo bằng Photoshop đơn giản[Hướng dẫn] Chuyển ảnh Màu sang dạng Tranh Phác thảo bằng Photoshop đơn giản[Hướng dẫn] Chuyển ảnh Màu sang dạng Tranh Phác thảo bằng Photoshop đơn giản [Hướng dẫn] Chuyển ảnh Màu sang dạng Tranh Phác thảo bằng Photoshop đơn giản[Hướng dẫn] Chuyển ảnh Màu sang dạng Tranh Phác thảo bằng Photoshop đơn giản[Hướng dẫn] Chuyển ảnh Màu sang dạng Tranh Phác thảo bằng Photoshop đơn giản[Hướng dẫn] Chuyển ảnh Màu sang dạng Tranh Phác thảo bằng Photoshop đơn giản[Hướng dẫn] Chuyển ảnh Màu sang dạng Tranh Phác thảo bằng Photoshop đơn giản[Hướng dẫn] Chuyển ảnh Màu sang dạng Tranh Phác thảo bằng Photoshop đơn giản
 Bạn có thể chuyển 1 bức ảnh màu sang dạng tranh phác thảo của bút chì, bằng các cụ tạo hiệu ứng kết hợp blend màu.
Xem video để thực hành nhé!Link nguồn ảnh: https://www.facebook.com/groups/blend.retouch/permalink/570783313121081/
Link nguồn video: https://www.youtube.com/watch?v=lRDWnbkw8Hw
Cám ơn Lưu Quốc Khởi‎ và BLEND & RETOUCH! đã chia sẽ video này.
Cám ơn Phạm Văn Vui đã làm ra video hướng dẫn hữu ích này!

No comments:

Post a Comment

Adbox