Cách bắn, chuyển tiền cho thuê bao Viettel khác

Sử dụng dịch vụ I-Share để sẻ chia cùng người thân yêu của mình khi người thân hết tài khoản mà chưa có điều kiện nạp thẻ bạn nhé.

Hướng dẫn cách chuyển tiền mạng Viettel

Để sử dụng dịch vụ I-Share , thuê bao chuyển cần phải có mật khẩu chuyển tiền. Soạn MK gửi 136 là bạn có thể lấy được mật khẩu chuyển tiền.
  • Cách thức chuyển tiền: *136* Mật khẩu chuyển tiền * Số điện thoại nhận tiền * số tiền chuyển # OK
  • Số tiền được chuyển phải là số nguyên dương và là bội số của 1000đ.
  • Mỗi lần thực hiện chuyển tiền bạn sẽ tốn phí là 2000đ/lần.
  • Số tiền tối đa được chuyển trong 1 ngày là 50.000đ và tối đa cho 1 lần chuyển là 50.000đ.
Lưu ý: Dịch vụ I-Share chỉ chuyển tiền, không chuyển ngày sử dụng.

Điều kiện thuê bao khi sử dụng dịch vụ I-Share Viettel

Thuê bao chuyển tiền

  • Là thuê bao Viettel trả trước hoạt động tối thiểu 180 ngày ( kể từ ngày kích hoạt) và hoạt động 2 chiều tại thời điểm thực hiện chuyển tiền.
  • Số tiền tối thiểu trong tài khoản gốc tại thới điểm chuyển tiền là 3000đ.

Thuê bao nhận tiền

  • thuê bao Viettel trả trước và tại thời điểm nhận tiền phải hoạt động 2 chiều.

No comments:

Post a Comment

Adbox