[HƯỚNG DẪN] Tăng Tốc Windows 10 Nhanh Mượt Không Lag Để Chơi Game & Làm Việc Nặng

[HƯỚNG DẪN] Tăng Tốc Windows 10 Nhanh Mượt Không Lag Để Chơi Game & Làm Việc Nặng [HƯỚNG DẪN] Tăng Tốc Windows 10 Nhanh Mượt Không Lag Để Chơi Game & Làm Việc Nặng [HƯỚNG DẪN] Tăng Tốc Windows 10 Nhanh Mượt Không Lag Để Chơi Game & Làm Việc Nặng [HƯỚNG DẪN] Tăng Tốc Windows 10 Nhanh Mượt Không Lag Để Chơi Game & Làm Việc Nặng [HƯỚNG DẪN] Tăng Tốc Windows 10 Nhanh Mượt Không Lag Để Chơi Game & Làm Việc Nặng [HƯỚNG DẪN] Tăng Tốc Windows 10 Nhanh Mượt Không Lag Để Chơi Game & Làm Việc Nặng

Bạn rất khó chịu khi máy tính chạy quá chậm, lag khi làm việc, chơi game? Máy tính chạy Windows 10 của bạn sẽ nhanh hơn ít nhất gấp 2 lần khi thực hiện những thao tác sau đây:

CHI TIẾT BÀI VIẾT:
1. Vô hiệu hóa System Restore
2. Tinh chỉnh Perfomance
3. Tắt các tác vụ không cần thiết trong Task Manager
4. Tắt Windows Defender
5. Tắt Fire Wall
6. Sử dụng Solid Color
7. Nâng cấp SSD, RAM, CPU, GPU,...

HƯỚNG DẪN CÀI WINDOWS 10 TỪ Ổ CỨNG KHÔNG MẤT BẢN QUYỀN: https://youtu.be/vdjDTRgLBOg

In this video I gonna show you guys how to double your Windows 10 system speed. All of steps are really simple. Now here we go! (https://goo.gl/X34Kts)
1. Disable System Restore
2. Adjust System Perfomance
3. End task the un-necessary projects in Task Manager
4. Turn off the Windows Defender
5. Turn of the Fire Wall
6. Use the Solid Color Background
7. Upgrade SSD, RAM, CPU,GPU,..

Video hướng dẫn: 

No comments:

Post a Comment

Adbox