[Hướng dẫn] Làm ảnh tranh sơn dầu/ Tranh nước bằng Action trên Photoshop

[Hướng dẫn] Làm ảnh tranh sơn dầu/ Tranh nước bằng Action trên Photoshop  [Hướng dẫn] Làm ảnh tranh sơn dầu/ Tranh nước bằng Action trên Photoshop  [Hướng dẫn] Làm ảnh tranh sơn dầu/ Tranh nước bằng Action trên Photoshop  [Hướng dẫn] Làm ảnh tranh sơn dầu/ Tranh nước bằng Action trên Photoshop  [Hướng dẫn] Làm ảnh tranh sơn dầu/ Tranh nước bằng Action trên Photoshop  [Hướng dẫn] Làm ảnh tranh sơn dầu/ Tranh nước bằng Action trên Photoshop
[Hướng dẫn] Làm ảnh tranh sơn dầu/ Tranh nước bằng Action trên Photoshop
Các Action hỗ trợ:
Cho video1: https://drive.google.com/open?id=0B4qObLrx-3yBeldtcXVTTWRfV00

Cho video2: https://drive.google.com/open?id=0B4qObLrx-3yBSDZqQzI3TkNCMDA


Video 1


Video 2


Nguồn video thuộc về NICK SAM https://www.youtube.com/channel/UCPi_SZ3pfFkGjDQu4fOYb0w

Cùng chuyên mục

Photoshop 887962555671493267

Post a Comment

Powered by Blogger.

Bạn đang tìm gì?

FB: NGUYỄN PHAN CHÍ CƯỜNG
SĐT: 01647838661
MAIL: cuongxoay360@gmail.com

THỊNH HÀNH TRONG TUẦN

LG G3 CAT6 Secure booting, ZING MP3 VIP

ZING VIP


Hướng dẫn bỏ qua quảng cáo link Ouo.io và Shink.in
Tích vào ô Tôi không phải là người máy và xác nhận hình ảnh

Click chuột phải vào nút Get link và chọn Mở link trong Tab mới