[Hướng dẫn] Tạo trò chơi ô chữ bằng Powerpoint 2013 và Powerpoint 2016

ADMIN* Reply 30 July
Hướng dẫn tạo trò chơi ô chữ bằng Powerpoint 2013 và Powerpoint 2016
Video gốc: https://www.youtube.com/watch?v=oNdFC-Z6FBQ

Cùng chuyên mục

POWERPOINT 7214168003433301220

Post a Comment

Powered by Blogger.

Bạn đang tìm gì?

FB: NGUYỄN PHAN CHÍ CƯỜNG
SĐT: 01647838661
MAIL: cuongxoay360@gmail.com

THỊNH HÀNH TRONG TUẦN

LG G3 CAT6 Secure booting, ZING MP3 VIP

ZING VIP


Hướng dẫn bỏ qua quảng cáo link Ouo.io và Shink.in
Tích vào ô Tôi không phải là người máy và xác nhận hình ảnh

Click chuột phải vào nút Get link và chọn Mở link trong Tab mới