[BỘ CÀI ISO] Windows 10 Pro Version 1511 Build 10586.112

[BỘ CÀI ISO] Windows 10 Pro Version 1511 Build 10586.112 [BỘ CÀI ISO] Windows 10 Pro Version 1511 Build 10586.112 [BỘ CÀI ISO] Windows 10 Pro Version 1511 Build 10586.112 [BỘ CÀI ISO] Windows 10 Pro Version 1511 Build 10586.112 [BỘ CÀI ISO] Windows 10 Pro Version 1511 Build 10586.112 [BỘ CÀI ISO] Windows 10 Pro Version 1511 Build 10586.112 [BỘ CÀI ISO] Windows 10 Pro Version 1511 Build 10586.112 [BỘ CÀI ISO] Windows 10 Pro Version 1511 Build 10586.112 [BỘ CÀI ISO] Windows 10 Pro Version 1511 Build 10586.112 [BỘ CÀI ISO] Windows 10 Pro Version 1511 Build 10586.112 [BỘ CÀI ISO] Windows 10 Pro Version 1511 Build 10586.112 [BỘ CÀI ISO] Windows 10 Pro Version 1511 Build 10586.112
[BỘ CÀI ISO] Windows 10 Pro Version 1511 Build 10586.112 [BỘ CÀI ISO] Windows 10 Pro Version 1511 Build 10586.112 [BỘ CÀI ISO] Windows 10 Pro Version 1511 Build 10586.112 [BỘ CÀI ISO] Windows 10 Pro Version 1511 Build 10586.112 [BỘ CÀI ISO] Windows 10 Pro Version 1511 Build 10586.112 [BỘ CÀI ISO] Windows 10 Pro Version 1511 Build 10586.112
[BỘ CÀI ISO] Windows 10 Pro Version 1511 Build 10586.112 [BỘ CÀI ISO] Windows 10 Pro Version 1511 Build 10586.112 [BỘ CÀI ISO] Windows 10 Pro Version 1511 Build 10586.112 [BỘ CÀI ISO] Windows 10 Pro Version 1511 Build 10586.112 [BỘ CÀI ISO] Windows 10 Pro Version 1511 Build 10586.112 [BỘ CÀI ISO] Windows 10 Pro Version 1511 Build 10586.112

CẬP NHẬT MỚI
Bộ cài đặt ISO Windows 10 Pro version 1511 build 10586.112 tích hợp update mới nhất

THÔNG TIN BỘ CÀI
- Được rebuild lại từ bộ cài iso windows 10 version 1511 nguyên gốc tải từ trang msdn.
- Cắt bỏ phiên bản windows 10 home ra khỏi bộ cài.
- Không chỉnh sửa bất cứ thông tin hay thành phần nào của bộ cài để đảm bảo sự ổn định lâu dài.
- Được tích hợp Update gói kb3140742
- Bộ cài đã được kích hoạt Net Framwork 3.5 đảm bảo cho các phần mềm cũ có thể chạy được.
- Bỏ qua bước nhập key cài đặt win sẽ tự động cài đặt luôn bản pro
Download: https://www.fshare.vn/folder/U1A4D8S2JAHD
CHECK MD5
- Bản 32 Bit
File name: Win10_1511_English_x86
Size: 2.4 gb
Modified: Wednesday, February 17, 2016, 4:15:11 PM
MD5: 628B08D00BCE7C5711A0CBC0C7470C5C
SHA1: 7ED2E9C27E9575634E547B1FF5AD5401F6BDC308
CRC32: 661D411C


- Bản 64 Bit
File name: Win10_1511_English_x64
Size: 3.03 gb
Modified: Wednesday, February 17, 2016, 1:42:12 PM
MD5: 86817267DBE1CC8B2F3123E7A09C0F29
SHA1: FDC4252C333D72AB0A362E49CCBA137B73D5042F
CRC32: ADBD3DCF
Lưu ý:
- Bộ cài chứa file install.esd nên chỉ có thể mount iso ra chạy file setup, ghi ra đĩa hay usb, vào win 10 pe mount iso ra chạy file setup.exe
- Không cài được bằng WinNT setup hay onekeyghost
- Nếu muốn chuyển đổi định dạng file install.esd sang install.wim trên win 10 bạn làm như sau:
+ Mount iso win 10 tải về ra ổ ảo
+ Vào ổ vừa mount trong thư mục sources copy file install.esd đến ổ C
+ tạo 1 thư mục tên temp ở ổ C và di chuyển file install.esd vào đó
+ Copy le6ng5 sau vào cmd(admin)
Dism /Export-Image /SourceImageFile:c:\temp\install.esd /SourceIndex:1 /DestinationImageFile:c:\temp\install.wim /Compress:max /CheckIntegrity

Nếu bạn không biết cách cài đặt iso thì dùng bản ghost cho dễ, thông tin ở đây
http://on.fb.me/1R7LNuE


Bài viết được lấy từ Nhóm Team support Windows 10 & Office 2016
https://www.facebook.com/groups/Windows10support/permalink/1681290888825723/

No comments:

Post a Comment

Adbox