[BỘ CÀI ISO] Win 7 Ultimate SP1 Full/No Soft tích hợp Hotfix mới nhất (tháng 6/2016)


 1. Được làm từ Windows 7 Professional Server Pack 1 nguyên gốc tải từ trang MSDN 
 2. Đã tích hợp các gói cập nhật vá lỗi và gói bảo mật kb 3125574 đến ngày 25 tháng 5 năm 2016 
 3. Tích hợp trình duyệt Internet Explorer 11 mới nhất 
[BỘ CÀI ISO] Win 7 Ultimate SP1 tích hợp Hotfix mới nhất (tháng 6/2016) [BỘ CÀI ISO] Win 7 Ultimate SP1 tích hợp Hotfix mới nhất (tháng 6/2016) [BỘ CÀI ISO] Win 7 Ultimate SP1 tích hợp Hotfix mới nhất (tháng 6/2016) [BỘ CÀI ISO] Win 7 Ultimate SP1 tích hợp Hotfix mới nhất (tháng 6/2016) [BỘ CÀI ISO] Win 7 Ultimate SP1 tích hợp Hotfix mới nhất (tháng 6/2016)

Các dịch vụ đã tắt có thể bật lại nếu thích
 1. Adobe Flash Player 
 2. Bitlocker 
 3. Google Update 
 4. IP Helper 
 5. Print Spooler 
 6. Windows Backup 
 7. Windows Search 
Win đã được tối ưu hóa trong Registry với bản full soft

Win (bản 64 bit) và Office 2013 đã chèn key online

Các soft được cài sẵn trên bản full soft:
 1. Microsoft Office 2013 Professional sp1 VL bao gồm các ứng dụng được cài: Excel, Powerpoint, OutLook, Word 
 2. Adobe Flash Player cho trình duyệt IE 11 
 3. Full font VN_TCVN_Unicode 
 4. CCleander Professional 5.18 
 5. Google Chrome 50 
 6. Internet Download Manager 6.25 build 20 đã kích hoạt và block firewall không bị Fake serial 
 7. K-Lite Codec Packs Full 12.0.5 
 8. Microsoft .Net Framework 4.6.1 
 9. Diệt virut miễn phí Microsoft Security Essentials 4.9 
 10. Đọc file pdf SumatraPDF 3.1.1 
 11. UltraISO Premium 9.52 
 12. UniKey 4.0 RC2 (build 1101) 
 13. Unlocker 1.9.2 
 14. WinRaR Final 5.31 Final 

DOWNLOAD

1. Bản không tích hợp soft.
32 bit: Link Google
Tên file: Windows 7 Professional x86.iso
Dung lượng: 2.62 gb
Ngôn ngữ: tiếng Anh (en-US)
MD5: AFF81916A548085EE853F9CF23D0EB2B
64 bit: Link Google
Tên file: Windows 7 Professional x64.iso
Dung lượng: 3.57 gb
Ngôn ngữ: tiếng Anh (en-US)
MD5: 68F07D7415A9534EA6F399316D4CCF16


2. Bản tích hợp soft.
32 bit: Link Google
Tên file: Windows 7 Professional with Full Soft x86.iso
Dung lượng: 4.04 gb
Ngôn ngữ: tiếng Anh (en-US)
MD5: 79825F7303EBB6639FF43A0C52962826
64 bit: Link Google
Tên file: Windows 7 Professional with Full Soft x64.iso
Dung lượng: 5.1gb
Ngôn ngữ: tiếng Anh (en-US)
MD5: 862F12537B4DFDE314CD5BD6874102DD

Một số hình ảnh sau khi cài với bản full soft.

[BỘ CÀI ISO] Win 7 Ultimate SP1 tích hợp Hotfix mới nhất (tháng 6/2016) [BỘ CÀI ISO] Win 7 Ultimate SP1 tích hợp Hotfix mới nhất (tháng 6/2016) [BỘ CÀI ISO] Win 7 Ultimate SP1 tích hợp Hotfix mới nhất (tháng 6/2016) [BỘ CÀI ISO] Win 7 Ultimate SP1 tích hợp Hotfix mới nhất (tháng 6/2016) [BỘ CÀI ISO] Win 7 Ultimate SP1 tích hợp Hotfix mới nhất (tháng 6/2016)

Giao diện khi cài đặt boot vào desktop lần đầu

[BỘ CÀI ISO] Win 7 Ultimate SP1 tích hợp Hotfix mới nhất (tháng 6/2016) [BỘ CÀI ISO] Win 7 Ultimate SP1 tích hợp Hotfix mới nhất (tháng 6/2016) [BỘ CÀI ISO] Win 7 Ultimate SP1 tích hợp Hotfix mới nhất (tháng 6/2016) [BỘ CÀI ISO] Win 7 Ultimate SP1 tích hợp Hotfix mới nhất (tháng 6/2016) [BỘ CÀI ISO] Win 7 Ultimate SP1 tích hợp Hotfix mới nhất (tháng 6/2016)

Các gói update kb đã được tích hợp

[BỘ CÀI ISO] Win 7 Ultimate SP1 tích hợp Hotfix mới nhất (tháng 6/2016) [BỘ CÀI ISO] Win 7 Ultimate SP1 tích hợp Hotfix mới nhất (tháng 6/2016) [BỘ CÀI ISO] Win 7 Ultimate SP1 tích hợp Hotfix mới nhất (tháng 6/2016) [BỘ CÀI ISO] Win 7 Ultimate SP1 tích hợp Hotfix mới nhất (tháng 6/2016) [BỘ CÀI ISO] Win 7 Ultimate SP1 tích hợp Hotfix mới nhất (tháng 6/2016)

Các soft được cài

[BỘ CÀI ISO] Win 7 Ultimate SP1 tích hợp Hotfix mới nhất (tháng 6/2016) [BỘ CÀI ISO] Win 7 Ultimate SP1 tích hợp Hotfix mới nhất (tháng 6/2016) [BỘ CÀI ISO] Win 7 Ultimate SP1 tích hợp Hotfix mới nhất (tháng 6/2016) [BỘ CÀI ISO] Win 7 Ultimate SP1 tích hợp Hotfix mới nhất (tháng 6/2016) [BỘ CÀI ISO] Win 7 Ultimate SP1 tích hợp Hotfix mới nhất (tháng 6/2016)

Đã tắt UAC

[BỘ CÀI ISO] Win 7 Ultimate SP1 tích hợp Hotfix mới nhất (tháng 6/2016) [BỘ CÀI ISO] Win 7 Ultimate SP1 tích hợp Hotfix mới nhất (tháng 6/2016) [BỘ CÀI ISO] Win 7 Ultimate SP1 tích hợp Hotfix mới nhất (tháng 6/2016) [BỘ CÀI ISO] Win 7 Ultimate SP1 tích hợp Hotfix mới nhất (tháng 6/2016) [BỘ CÀI ISO] Win 7 Ultimate SP1 tích hợp Hotfix mới nhất (tháng 6/2016)

Tắt System Restore

[BỘ CÀI ISO] Win 7 Ultimate SP1 tích hợp Hotfix mới nhất (tháng 6/2016) [BỘ CÀI ISO] Win 7 Ultimate SP1 tích hợp Hotfix mới nhất (tháng 6/2016) [BỘ CÀI ISO] Win 7 Ultimate SP1 tích hợp Hotfix mới nhất (tháng 6/2016) [BỘ CÀI ISO] Win 7 Ultimate SP1 tích hợp Hotfix mới nhất (tháng 6/2016) [BỘ CÀI ISO] Win 7 Ultimate SP1 tích hợp Hotfix mới nhất (tháng 6/2016)

Task manager trên bản 32 bit ram 2gb

[BỘ CÀI ISO] Win 7 Ultimate SP1 tích hợp Hotfix mới nhất (tháng 6/2016) [BỘ CÀI ISO] Win 7 Ultimate SP1 tích hợp Hotfix mới nhất (tháng 6/2016) [BỘ CÀI ISO] Win 7 Ultimate SP1 tích hợp Hotfix mới nhất (tháng 6/2016) [BỘ CÀI ISO] Win 7 Ultimate SP1 tích hợp Hotfix mới nhất (tháng 6/2016) [BỘ CÀI ISO] Win 7 Ultimate SP1 tích hợp Hotfix mới nhất (tháng 6/2016)

Trình duyệt Internet Explorer 11


[BỘ CÀI ISO] Win 7 Ultimate SP1 tích hợp Hotfix mới nhất (tháng 6/2016) [BỘ CÀI ISO] Win 7 Ultimate SP1 tích hợp Hotfix mới nhất (tháng 6/2016) [BỘ CÀI ISO] Win 7 Ultimate SP1 tích hợp Hotfix mới nhất (tháng 6/2016) [BỘ CÀI ISO] Win 7 Ultimate SP1 tích hợp Hotfix mới nhất (tháng 6/2016) [BỘ CÀI ISO] Win 7 Ultimate SP1 tích hợp Hotfix mới nhất (tháng 6/2016)

Microsoft Office 2013 Professional sp1

[BỘ CÀI ISO] Win 7 Ultimate SP1 tích hợp Hotfix mới nhất (tháng 6/2016) [BỘ CÀI ISO] Win 7 Ultimate SP1 tích hợp Hotfix mới nhất (tháng 6/2016) [BỘ CÀI ISO] Win 7 Ultimate SP1 tích hợp Hotfix mới nhất (tháng 6/2016) [BỘ CÀI ISO] Win 7 Ultimate SP1 tích hợp Hotfix mới nhất (tháng 6/2016) [BỘ CÀI ISO] Win 7 Ultimate SP1 tích hợp Hotfix mới nhất (tháng 6/2016)

CCleaner Professional 5.18

[BỘ CÀI ISO] Win 7 Ultimate SP1 tích hợp Hotfix mới nhất (tháng 6/2016) [BỘ CÀI ISO] Win 7 Ultimate SP1 tích hợp Hotfix mới nhất (tháng 6/2016) [BỘ CÀI ISO] Win 7 Ultimate SP1 tích hợp Hotfix mới nhất (tháng 6/2016) [BỘ CÀI ISO] Win 7 Ultimate SP1 tích hợp Hotfix mới nhất (tháng 6/2016) [BỘ CÀI ISO] Win 7 Ultimate SP1 tích hợp Hotfix mới nhất (tháng 6/2016)

Winrar 5.31 Final đã đăng kí

[BỘ CÀI ISO] Win 7 Ultimate SP1 tích hợp Hotfix mới nhất (tháng 6/2016) [BỘ CÀI ISO] Win 7 Ultimate SP1 tích hợp Hotfix mới nhất (tháng 6/2016) [BỘ CÀI ISO] Win 7 Ultimate SP1 tích hợp Hotfix mới nhất (tháng 6/2016) [BỘ CÀI ISO] Win 7 Ultimate SP1 tích hợp Hotfix mới nhất (tháng 6/2016) [BỘ CÀI ISO] Win 7 Ultimate SP1 tích hợp Hotfix mới nhất (tháng 6/2016)

Internet Download Manager 6.25 build 20

[BỘ CÀI ISO] Win 7 Ultimate SP1 tích hợp Hotfix mới nhất (tháng 6/2016) [BỘ CÀI ISO] Win 7 Ultimate SP1 tích hợp Hotfix mới nhất (tháng 6/2016) [BỘ CÀI ISO] Win 7 Ultimate SP1 tích hợp Hotfix mới nhất (tháng 6/2016) [BỘ CÀI ISO] Win 7 Ultimate SP1 tích hợp Hotfix mới nhất (tháng 6/2016) [BỘ CÀI ISO] Win 7 Ultimate SP1 tích hợp Hotfix mới nhất (tháng 6/2016)

Phần mềm anti virut miễn phí chính chủ Microsoft 

Lưu ý: Những việc bạn cần làm sau khi cài bản full soft
 1. Cài Driver cho máy khuyến khích tải từ trang chủ về cài
 2. Vào Control Panel tắt Windows Updates
 3. Tắt bớt hiệu ứng, âm thanh thông báo và âm thanh khởi động
 4. Nếu cài máy in thì vào service bật lại Print Spooler
 5. Nếu muốn cài phần mềm anti virut khác thì gỡ phần mềm Microsoft Security Essentials ra trước rồi hãy cài và lưu ý dùng tường lửa của phần mềm anti virut mới block ccleaner và idm vì windows firewall không còn tác dụng
 6. Cuối cùng là sao lưu hệ thống lại

1 comment:

 1. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete

Adbox