WINDOWS 7 ISO Update 1/2016 v2 ReBuilt by Nguyễn Tuấn

WINDOWS 7 ISO Update 1/2016 v2 ReBuilt by Nguyễn Tuấn WINDOWS 7 ISO Update 1/2016 v2 ReBuilt by Nguyễn Tuấn WINDOWS 7 ISO Update 1/2016 v2 ReBuilt by Nguyễn Tuấn WINDOWS 7 ISO Update 1/2016 v2 ReBuilt by Nguyễn Tuấn WINDOWS 7 ISO Update 1/2016 v2 ReBuilt by Nguyễn Tuấn WINDOWS 7 ISO Update 1/2016 v2 ReBuilt by Nguyễn Tuấn WINDOWS 7 ISO Update 1/2016 v2 ReBuilt by Nguyễn Tuấn WINDOWS 7 ISO Update 1/2016 v2 ReBuilt by Nguyễn Tuấn WINDOWS 7 ISO Update 1/2016 v2 ReBuilt by Nguyễn Tuấn WINDOWS 7 ISO Update 1/2016 v2 ReBuilt by Nguyễn Tuấn WINDOWS 7 ISO Update 1/2016 v2 ReBuilt by Nguyễn Tuấn WINDOWS 7 ISO Update 1/2016 v2 ReBuilt by Nguyễn Tuấn WINDOWS 7 ISO Update 1/2016 v2 ReBuilt by Nguyễn Tuấn WINDOWS 7 ISO Update 1/2016 v2 ReBuilt by Nguyễn Tuấn WINDOWS 7 ISO Update 1/2016 v2 ReBuilt by Nguyễn Tuấn WINDOWS 7 ISO Update 1/2016 v2 ReBuilt by Nguyễn Tuấn WINDOWS 7 ISO Update 1/2016 v2 ReBuilt by Nguyễn Tuấn WINDOWS 7 ISO Update 1/2016 v2 ReBuilt by Nguyễn Tuấn
WINDOWS 7 ISO Update 1/2016 v2 ReBuilt by Nguyễn Tuấn WINDOWS 7 ISO Update 1/2016 v2 ReBuilt by Nguyễn Tuấn WINDOWS 7 ISO Update 1/2016 v2 ReBuilt by Nguyễn Tuấn WINDOWS 7 ISO Update 1/2016 v2 ReBuilt by Nguyễn Tuấn WINDOWS 7 ISO Update 1/2016 v2 ReBuilt by Nguyễn Tuấn WINDOWS 7 ISO Update 1/2016 v2 ReBuilt by Nguyễn Tuấn
WINDOWS 7 ISO Update 1/2016 v2 ReBuilt by Nguyễn Tuấn WINDOWS 7 ISO Update 1/2016 v2 ReBuilt by Nguyễn Tuấn WINDOWS 7 ISO Update 1/2016 v2 ReBuilt by Nguyễn Tuấn WINDOWS 7 ISO Update 1/2016 v2 ReBuilt by Nguyễn Tuấn WINDOWS 7 ISO Update 1/2016 v2 ReBuilt by Nguyễn Tuấn WINDOWS 7 ISO Update 1/2016 v2 ReBuilt by Nguyễn Tuấn
WINDOWS 7 ISO Update 1/2016 v2 ReBuilt by Nguyễn Tuấn WINDOWS 7 ISO Update 1/2016 v2 ReBuilt by Nguyễn Tuấn WINDOWS 7 ISO Update 1/2016 v2 ReBuilt by Nguyễn Tuấn WINDOWS 7 ISO Update 1/2016 v2 ReBuilt by Nguyễn Tuấn WINDOWS 7 ISO Update 1/2016 v2 ReBuilt by Nguyễn Tuấn WINDOWS 7 ISO Update 1/2016 v2 ReBuilt by Nguyễn Tuấn
WINDOWS 7 ISO Update 1/2016 v2 ReBuilt by Nguyễn Tuấn WINDOWS 7 ISO Update 1/2016 v2 ReBuilt by Nguyễn Tuấn WINDOWS 7 ISO Update 1/2016 v2 ReBuilt by Nguyễn Tuấn WINDOWS 7 ISO Update 1/2016 v2 ReBuilt by Nguyễn Tuấn WINDOWS 7 ISO Update 1/2016 v2 ReBuilt by Nguyễn Tuấn WINDOWS 7 ISO Update 1/2016 v2 ReBuilt by Nguyễn Tuấn
WINDOWS 7 ISO Update 1/2016 v2 ReBuilt by Nguyễn Tuấn WINDOWS 7 ISO Update 1/2016 v2 ReBuilt by Nguyễn Tuấn WINDOWS 7 ISO Update 1/2016 v2 ReBuilt by Nguyễn Tuấn WINDOWS 7 ISO Update 1/2016 v2 ReBuilt by Nguyễn Tuấn WINDOWS 7 ISO Update 1/2016 v2 ReBuilt by Nguyễn Tuấn WINDOWS 7 ISO Update 1/2016 v2 ReBuilt by Nguyễn Tuấn

HOT! DÀNH CHO ANH EM KTV, CÁC BẠN MUỐN CÀI LẠI WIN MÀ LƯỜI TÌM SOFT...
Bộ cài đặt ISO Win 7 Ultimate sp1 update đến tháng 1 năm 2016 version 2 rebuilded by Nguyễn Tuấn
Có gì mới:
ISO cài đặt được rebuild lại từ ISO nguyên gốc Microsoft không chỉnh sửa bất cứ thứ gì
- Tích hợp update các gói Hotfix và Security đến tháng 1 năm 2016.
- Tích hợp trình duyệt Internet Explorer 11
- Tích hợp 1 số phần mềm thông dụng và có phiên bản mới nhất hiện nay
- Bạn có thể lựa chọn phần mềm muốn cài ( Xem hướng dẫn hình bên dưới bạn chỉ việc bấm next và ok để cài đặt các gói phần mềm muốn cài)


LINK TẢI:
Bản 32 bit:
https://www.fshare.vn/file/JWNB929U8AIE
File name: Windows7UltimateSP1EN-USX86_Rebuild20.1.2016.iso
Size: 3.45 GB
Languages: English EN-US
MD5: C18BA493044F9FCE0ABA4C4B95FB529E
===================================
Bản 64 bit
https://www.fshare.vn/file/V86UL3FJ9AEW
File name: Windows7UltimateSP1EN-USX64_Rebuild20.1.2016.iso
Size: 4.44 GB

Languages: English EN-US
MD5: 0A56E3EE1C7BD9A05F8FDBD6E4C58F49

HƯỚNG DẪN
- Bạn tải iso vào thư mục HD trong bộ cài đọc 2 file hướng dẫn và thông tin iso
- ISO cài đặt như các bản iso khác, bạn có thể burn ra đĩa hay usb hoặc vào win pe trong hirent boot cài bằng file install.wim
1/ Để Crack Internet Download Manager mời bạn xem và làm theo link youtube video hướng dẫn bên dưới của tác giả Huỳnh Phú Ngân trong group
https://www.youtube.com/watch?v=L6aKOyDz6Qw
2/ Bạn giải nén tập tin CCleaner.rar rồi chép 2 file trong đó vào đường dẫn C:\Program Files\CCleaner để đăng kí bản Professional. Có thể update trực tiếp khi có thông báo build mới.
3/ Bạn giải nén tập tin WinRaR.rar chép file rarreg.key vào đường dẫn C:\Program Files\WinRaR để đăng kí WinRaR

Vào linksvip.net để get link tốc độ cao Fshare và 4share

No comments:

Post a Comment

Adbox