App chỉnh sửa ảnh, làm mở phông nền (blur), bộ lọc ảnh cho Android


App chỉnh sửa ảnh, làm mở phông nền (blur), bộ lọc ảnh cho Android App chỉnh sửa ảnh, làm mở phông nền (blur), bộ lọc ảnh cho Android  App chỉnh sửa ảnh, làm mở phông nền (blur), bộ lọc ảnh cho Android App chỉnh sửa ảnh, làm mở phông nền (blur), bộ lọc ảnh cho Android  App chỉnh sửa ảnh, làm mở phông nền (blur), bộ lọc ảnh cho Android App chỉnh sửa ảnh, làm mở phông nền (blur), bộ lọc ảnh cho Android  App chỉnh sửa ảnh, làm mở phông nền (blur), bộ lọc ảnh cho Android App chỉnh sửa ảnh, làm mở phông nền (blur), bộ lọc ảnh cho Android  App chỉnh sửa ảnh, làm mở phông nền (blur), bộ lọc ảnh cho Android App chỉnh sửa ảnh, làm mở phông nền (blur), bộ lọc ảnh cho Android  App chỉnh sửa ảnh, làm mở phông nền (blur), bộ lọc ảnh cho Android App chỉnh sửa ảnh, làm mở phông nền (blur), bộ lọc ảnh cho Android
App chỉnh sửa ảnh, làm mở phông nền (blur), bộ lọc ảnh cho Android

App sửa ảnh 1:
[dl]https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vbs.apps.blur.background.photo.frame[/dl]

App sửa ảnh 2:
[dl]https://play.google.com/store/apps/details?id=com.maddy.blurimage[/dl]

Tiếp tục là 1 app chỉnh sửa ảnh nhưng lần này liên quan đến phông nền.

App cắt tóc:
[dl]https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appspot.swisscodemonkeys.bald&referrer=utm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dorganic%26utm_term%3Dmake+me+bald&pcampaignid=APPU_1_olDAVeOYI4mk0gTUsZrQCg[/dl]

Dễ dàng làm mờ phông nền (làm blur ấy). Cùng vs bộ lọc màu và hiệu ứng giúp bạn làm mờ phông ưng ý nhất.

Cùng chuyên mục

Ứng dụng Android 6252250011035976241

Post a Comment

Powered by Blogger.

Bạn đang tìm gì?

FB: NGUYỄN PHAN CHÍ CƯỜNG
SĐT: 01647838661
MAIL: cuongxoay360@gmail.com

THỊNH HÀNH TRONG TUẦN

LG G3 CAT6 Secure booting, ZING MP3 VIP

ZING VIP


Hướng dẫn bỏ qua quảng cáo link Ouo.io và Shink.in
Tích vào ô Tôi không phải là người máy và xác nhận hình ảnh

Click chuột phải vào nút Get link và chọn Mở link trong Tab mới